top of page
Projektbeskrivning

Projektet ämnar utveckla och installera en lösning för energilagring och elbilspool baserat på ett likströmsnät i ett flerbostadshus i Karlstad. Anläggningen skall designas för att maximera konsumtion av egenproducerad el, samt utvecklas för att kunna användas som frekvensstöd åt elnätet. Systemet ska vidare utvärderas från ett användare -och teknikperspektiv, samt genomföra en studie för att undersöka eventuella legala hinder och lösningens kostnadseffektivitet. Projektgruppen består av representanter från akademin, byggsektorn, teknikleverantörer och elnätsbolag.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Energilagringslösningar i nybyggda hyresfastigheten Trombonen

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2018-12-12 

2021-01-31

Organisation

Karlstads universitet

Projektledare

Hampus Piehl 

Involverade aktörer

Karlstads universitet

Webbplats

Medier
sladdar.png

Energilagringslösningar i nybyggda hyresfastigheten Trombonen

bottom of page