top of page
Projektbeskrivning

Projektet avser att etablera en pilotinstallation som kombinerar elenergilagring med lokal solelproduktion, laddning av elbilar och styrning av energianvändning i byggnader. Syftet är att skapa ett attraktivt och repeterbart koncept som kan få spridning på marknaden avseende framförallt offentliga och kommersiella lokaler. Projektet bidra med viktiga erfarenheter och slutsatser om lämplig teknisk uppbyggnad och driftstrategier av batterilagersystem kombinerat med snabbladdning av elbilar och solelproduktion för offentliga och kommersiella lokaler.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Batterilager för offentliga och kommersiella lokaler

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2016-11-10 

2018-10-31

Organisation

Sustainable Innovation i Sverige AB

Projektledare

Jan Kristoffersson 

Involverade aktörer

Sustainable innovation, Vattenfall Elanläggningar

Webbplats

Medier
sladdar.png

Batterilager för offentliga och kommersiella lokaler

bottom of page