top of page
lampor2.png

Flexibilitet, energilager och elfordon

AI- och IoT-baserad distribuerad energiresurshantering för smart energilagring och automatiserad efterfrågestyrning

Organisation

Pamoja Cleantech AB

Status

Pågående

Varaktighet

2022-01-01

2023-12-31

Projektledare

Felix Anton Sippel

Involverade aktörer

Program

SamspEL

Acceptansgräns för ny produktion och förbrukning i transmissionsnät med flexibilitetslösningar

Organisation

Luleå tekniska universitet

Status

Pågående

Varaktighet

2023-09-01

2027-02-28

Projektledare

Mathias Bollen

Involverade aktörer

Luleå tekniska universitet

Program

Framtidens Elsystem

Batterilagrens roll i framtidens fossilfria beredskapsåtgärder

Organisation

RISE Research Institutes of Sweden AB

Status

Pågående

Varaktighet

2023-11-01

2026-12-31

Projektledare

Involverade aktörer

RISE Research Institutes of Sweden AB

Program

Framtidens Elsystem

COLA; Cyberrisker orsakade av en flexibel elmarknad och vad man kan göra åt dem: Fallstudie av ö-drift

Organisation

RISE Research Institutes of Sweden AB

Status

Pågående

Varaktighet

2023-11-01

2026-10-31

Projektledare

Jenny Holgersson

Involverade aktörer

RISE Research Institutes of Sweden AB

Program

Framtidens Elsystem

Elbilars potential att bidra med frekvensreglering

Organisation

RISE Research Institutes of Sweden AB

Status

Pågående

Varaktighet

Projektledare

Involverade aktörer

RISE Research Institutes of Sweden AB

Program

Framtidens Elsystem

Elektrifierade vägtransporter: laddinfrastrukturlösningar i närvaro och frånvaro av elväg.

Organisation

Statens Väg- och Transportforskningsinstitut

Status

Pågående

Varaktighet

2021-01-01

2023-08-30

Projektledare

Andreas Käck

Involverade aktörer

Högskolan i Halmstad, Statens Väg och Transportforskningsinstitut (VTI), TRB

Program

SamspEL

Energilagring för nätstöd och priming av förnybara energiapplikationer baserade på natriumjonbatterier

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2027-02-01

Projektledare

Evelina Wikner

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag, Altris, Nortical

Program

Framtidens Elsystem

FlexGEN - Next Generation Advanced Flexible Biomass Power Plants

Organisation

Lunds universitet

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2026-02-01

Projektledare

Magnus Genrup

Involverade aktörer

Lunds universitet

Program

Framtidens Elsystem

Flexibel fjärrvärme: Ökade möjligheter för fjärrvärmebolag att agera på balansmarknaderna

Organisation

IVL Svenska Miljöinstitutet AB

Status

Pågående

Varaktighet

2023-09-01

2026-05-31

Projektledare

Nathalie Fransson

Involverade aktörer

IVL Svenska Miljöinstitutet AB

Program

Framtidens Elsystem

Frigörande av nätkapacitet och flexibilitet utifrån simulerad aggregerad solkraftsproduktion som tar hänsyn till individuella systems orientering

Organisation

Becquerel Sweden AB

Status

Pågående

Varaktighet

2023-09-01

2025-03-31

Projektledare

Johan Lindahl

Involverade aktörer

Becquerel Sweden AB

Program

Framtidens Elsystem

Förbättra motståndskraften och säkerheten hos det befintliga elnätet via ett elfordonsbaserat "virtuellt" elnät

Organisation

Högskolan Dalarna

Status

Pågående

Varaktighet

2023-10-17

2026-08-31

Projektledare

Pei Huang

Involverade aktörer

Högskolan Dalarna

Program

Framtidens Elsystem

Hur kommersiella byggnader resurseffektivt kan balansera elsystemet genom förbrukningsflexibilitet

Organisation

Siemens

Status

Pågående

Varaktighet

2020-03-01

2023-12-31

Projektledare

Annah Dusenlund

Involverade aktörer

Siemens

Program

SamspEL

Kostnadseffektiv resiliens i distributionsnät

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2026-07-31

Projektledare

Lars Nordström

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan, Vattenfall, Plexigrid

Program

Framtidens Elsystem

Nya storskaliga energilagringssystem för elnätet baserade på termofotovoltaisk energiomvandling

Organisation

Uppsala universitet

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2027-12-31

Projektledare

Erik Johansson

Involverade aktörer

Uppsala universitet

Program

Framtidens Elsystem

Potential, värde och målkonflikter för nya flexibilitetsresurser

Organisation

Power Circle AB

Status

Pågående

Varaktighet

2023-10-01

2025-09-30

Projektledare

Anna Wolf

Involverade aktörer

Power Circle AB

Program

Framtidens Elsystem

SågFlex - El-flexibilitet på sågverk

Organisation

RISE Research Institutes of Sweden AB

Status

Pågående

Varaktighet

2023-10-02

2025-03-31

Projektledare

Marcus Vendt

Involverade aktörer

RISE Research Institutes of Sweden AB

Program

Framtidens Elsystem

iEVsFLEX: Integrering av e-mobility i elnätet för hög flexibilitet genom AI och digitalisering

Organisation

Mälardalens Universitet

Status

Pågående

Varaktighet

2023-09-01

2027-03-01

Projektledare

Maher Azaza

Involverade aktörer

Mälardalens Universitet

Program

Framtidens Elsystem

Ökad resiliens i framtidens elsystem med hög andel kraftelektronik

Organisation

Uppsala universitet

Status

Pågående

Varaktighet

2023-10-17

2027-03-01

Projektledare

Robert Eriksson

Involverade aktörer

Uppsala universitet

Program

Framtidens Elsystem

100% elektrifiering av distributionsfordon - genom systemoptimering och nya affärsmodeller i godsterminaler

Organisation

Sustainable Innovation

Status

Avslutat

Varaktighet

2021-07-09

2023-02-28

Projektledare

Roland Elander

Involverade aktörer

Bring E-commerce & Logistics AB, Linköpings Universitet, Lunds Universitet, Sustainable Innovation i Sverige AB

Program

SamspEL

Batterilager för offentliga och kommersiella lokaler

Organisation

Sustainable Innovation i Sverige AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2016-11-10 

2018-10-31

Projektledare

Jan Kristoffersson 

Involverade aktörer

Sustainable innovation, Vattenfall Elanläggningar

Program

SamspEL

DC-snabbladdning för fastighetsintegration i stadsmiljö

Organisation

ChargeStorm AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-06-01 

2018-12-31

Projektledare

Stefan Gabrielsson 

Involverade aktörer

Akademiska Hus, Chalmers Tekniska Högskola, Ferroamp, No Picnic, Wallenstam

Program

SamspEL

DELAKTIG - Distribuerat energilager som tjänst i ett förnyelsebart elsystem

Organisation

Multigrid Data Centers AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2018-07-01 

2020-05-31

Projektledare

Mattias Ganslandt 

Involverade aktörer

Multigrid Data Centers AB

Program

SamspEL

EINPUT: Eleffekt som tjänst från distribuerat batterienergilager

Organisation

Primrock AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2020-12-01

2022-02-28

Projektledare

Mattias Ganslandt

Involverade aktörer

Primrock AB

Program

SamspEL

En ny styrstrategi för nätanslutning av förnyelsebar energi - Bortom konceptet av virtuell synkronmaskinreglering

Organisation

Sustainable Innovation i Sverige AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-06-01 

2018-06-30

Projektledare

Joachim Lindborg 

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan, Sustainable innovation, Warmup Scandinavia

Program

SamspEL

Energilagring i hett vatten

Organisation

Climeon AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2016-11-01 

2017-12-31

Projektledare

Joachim Karthäuser 

Involverade aktörer

Climeon, Kungliga Tekniska Högskolan, RISE

Program

SamspEL

Fluidkompressorn - demonstration av en ny princip för effektiv energilagring

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-04-01 

2018-04-30

Projektledare

Magnus Karlsteen 

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola

Program

SamspEL

Integrerade batterilager, för att möjliggöra omställningen mot ett fossilfritt Sverige

Organisation

Mälarenergi AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2018-12-12 

2021-12-31

Projektledare

Helena Olssén 

Involverade aktörer

Mälarenergi AB

Program

SamspEL

Lokal energilagring eller traditionella nätförstärkningar?

Organisation

Power Circle AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2018-12-12 

2020-05-01

Projektledare

Anna Wolf 

Involverade aktörer

Power Circle AB

Program

SamspEL

Modulär batterilagringslösning

Organisation

Comsys AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2018-12-12 

2021-06-30

Projektledare

Jonny Hult

Involverade aktörer

Volvo Bussar AB, Lunds Tekniska Högskola, Kraftringen Energi AB

Program

SamspEL

Nätflexibla värmepumpar

Organisation

Rise Research Institutes Of Sweden AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-01-09 

2018-12-31

Projektledare

Markus Lindahl 

Involverade aktörer

Nibe, NODA, Vattenfall, RISE

Program

SamspEL

Organiska batterier för hållbar och ökad energieffektivitet i lokal energilagring

Organisation

Uppsala universitet

Status

Avslutat

Varaktighet

2016-11-10 

2018-12-31

Projektledare

Maria Strömme 

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola, Lunds universitet, Uppsala universitet

Program

SamspEL

Prognostisering för styrning av lokalt batterilager

Organisation

Rise Research Institutes Of Sweden AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2019-01-03 

2021-07-02

Projektledare

Patrik Ollas 

Involverade aktörer

RISE, Uppsala universitet, Chalmers Tekniska Högskola, Herrljunga Elektriska AB, Trä- och Möbelföretagen och Cell Solar Nordic AB

Program

SamspEL

Realtidsstyrning av Batterilager för Framtidens Flexibilitetsbehov

Organisation

Vattenfall

Status

Avslutat

Varaktighet

2020-02-01

2022-07-29

Projektledare

Monica Löf

Involverade aktörer

Vattenfall, Boliden, Landskrona Energi

Program

SamspEL

Redox förmedlade flödesbatterier med billiga och miljövänliga material

Organisation

Uppsala universitet

Status

Avslutat

Varaktighet

2018-12-12 

2021-12-31

Projektledare

Reza Younesi 

Involverade aktörer

Uppsala universitet

Program

SamspEL

Regional och lokal integration av el- och värmesystem via energilagring

Organisation

Uppsala universitet

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-01-01 

2018-12-31

Projektledare

Magnus Åberg 

Involverade aktörer

Uppsala universitet

Program

SamspEL

Ta Ledningen - Laddning

Organisation

FreeThem Generation AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2016-11-10 

2018-12-15

Projektledare

Claes Fredriksson 

Involverade aktörer

Akademiska Hus, FreeThem Generation, Specificate Innovation, Wallenstam

Program

SamspEL

Värmegolv som effektreserv

Organisation

Sustainable Innovation i Sverige AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-06-01 

2018-06-30

Projektledare

Joachim Lindborg

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan, Sustainable innovation, Warmup Scandinavia

Program

SamspEL

VäxEL Växlande EffektregLering

Organisation

Sustainable Innovation i Sverige AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-01-01 

2020-04-30

Projektledare

Joachim Lindborg 

Involverade aktörer

ChargeStorm AB, Ferroamp, Ngenic, STUNS, Sustainable innovation, Upplands Energi

Program

SamspEL

bottom of page