top of page
Projektbeskrivning

Elfordon (EV) kan spela en viktig roll i händelse av fel i elnätet. De befintliga studierna uppmärksammar dock inte fullt ut potentialen hos elbilar, särskilt försummas deras rörlighet. Detta projekt föreslår en elfordonsbaserad "virtuell" elnätslösning, med hjälp av smart laddning, Vehicle2Grid och Vehicle2Home. Den använder sig av EV-mobilitet och distribuerade förnybara källor för att bilda ett "virtuellt" elnät och leverera el till platser med kritisk infrastruktur i en kris. Detta projekt kommer att utveckla ett energiledningssystem och affärsmodeller. Det ska generera kunskap för att bidra till att förbättra motståndskraften och tryggheten i elförsörjningen på ett kostnads- och resurseffektivt sätt.

Vilken utmaning är projektet tänkt att bidra med en lösning till eller kunskap om?

Utmaningen är att göra svenska anläggningar oberoende av elnätets energiförsörjning genom att använda lokala nät (eller ö-försörjning) på ett resurseffektivt sätt.

Vad är målsättningen med projektet och vilka frågeställningar ska projektet besvara?

Elfordon (EV), med batterier på hjul, kan spela en viktig roll vid fel i elnätet. De befintliga studierna erkänner dock inte fullt ut potentialen hos elbilar, särskilt försummas deras rörlighet. Detta projekt föreslår en elfordonsbaserad "virtuell" elnätslösning (EVEN), med hänsyn till EV smart laddning, Vehicle2Grid och Vehicle2Home. Den använder sig av EV-mobilitet och distribuerade förnybara källor för att bilda ett "virtuellt" elnät och leverera el till platser med kritisk infrastruktur i en kris. Detta projekt kommer att kvantitativt utvärdera EVEN-lösningens prestanda, utveckla ett kontrollsystem för att underlätta sådan elleveranstjänst och studera affärsmodeller för EVEN-lösningen. Den ska producera kunskap för att bidra till att förbättra motståndskraften och tryggheten i elförsörjningen på ett kostnadseffektivt och resurseffektivt sätt.

Vilka målgrupper bör ta del av projektets resultat?

Elnätsoperatörer, laddningstjänstleverantörer, ägare av elbilar, elproducenter, myndigheter, forskarsamhället.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Förbättra motståndskraften och säkerheten hos det befintliga elnätet via ett elfordonsbaserat "virtuellt" elnät

Program

Framtidens Elsystem

Status

Pågående

Varaktighet

2023-10-17

2026-08-31

Organisation

Högskolan Dalarna

Projektledare

Pei Huang

Kontakt

Involverade aktörer

Högskolan Dalarna

Webbplats

Medier
sladdar.png

Förbättra motståndskraften och säkerheten hos det befintliga elnätet via ett elfordonsbaserat "virtuellt" elnät

bottom of page