top of page
Projektbeskrivning

Energiomställningen och elektrifieringen leder till nya utmaningar för en fortsatt trygg och resilient elförsörjning i Sverige. Förbrukning (t.ex. elbilar, elektrolysörer) och produktion (t.ex. sol/vindkraft) kommer i allt högre grad styras genom kraftelektronik vilken har andra tekniska egenskaper jämfört med synkrongeneratorn. Detta ökar kraven på digitalisering och styrning i elnätet. Detta projekt syftar till att utreda hur förändringar av elsystemets egenskaper t.ex. lägre svängmassa och kortslutningseffekt påverkar framtidens resiliens samt att förbättra den genom nya metoder för styrning (ex. spänningsreglering, felströmsinmatning, grid forming) för att upprätthålla driftsäkerheten vid svåra påfrestningar. Målet är att
- öka kunskapen i branschen hur resiliensen i elsystemet påverkas av energiomställningen
- utveckla nyckeltal för övervakning av elsystemets robusthet (resiliens)
- utveckla styrning och automatisering av omriktare för ökad resiliens i olika systemdrifttillstå

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Ökad resiliens i framtidens elsystem med hög andel kraftelektronik

Program

Framtidens Elsystem

Status

Pågående

Varaktighet

2023-10-17

2027-03-01

Organisation

Uppsala universitet

Projektledare

Kontakt

Involverade aktörer

Uppsala universitet

Webbplats

Medier
sladdar.png

Ökad resiliens i framtidens elsystem med hög andel kraftelektronik

bottom of page