top of page
Projektbeskrivning

Projektet ämnar undersöka möjligheten att använda batterilager, som under normaldrift nyttjas för att delta på svenska kraftnäts stödtjänstmarknad, till att även verka som beredskapsåtgärd. Hypotesen är att vid ett nationellt strömavbrott kan kvarvarande energi i batterilagret nyttjas som reservkraft. Hur förutsättningarna ser ut för ö-drift med hjälp av batterilagret i kombination med småskalig förnybar elproduktion kommer också att undersökas.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Batterilagrens roll i framtidens fossilfria beredskapsåtgärder

Program

Framtidens Elsystem

Status

Pågående

Varaktighet

2023-11-01

2026-12-31

Organisation

RISE Research Institutes of Sweden AB

Projektledare

Kontakt

Involverade aktörer

RISE Research Institutes of Sweden AB

Webbplats

Medier
sladdar.png

Batterilagrens roll i framtidens fossilfria beredskapsåtgärder

bottom of page