top of page
Projektbeskrivning

Projektet ska analysera olika aktörers incitament, hur olika användningsområden för flexibilitet samspelar samt vilka målkonflikter som finns mellan dessa.

Projektet förväntas bidra med ny kunskap, underlätta investeringsbeslut och analyser, frigöra mer flexibilitet till elsystemet samt bidra till att flexibilitetsresurser utnyttjas mer effektivt.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Potential, värde och målkonflikter för nya flexibilitetsresurser

Program

Framtidens Elsystem

Status

Pågående

Varaktighet

2023-10-01

2025-09-30

Organisation

Power Circle AB

Projektledare

Anna Wolf

Involverade aktörer

Power Circle AB

Webbplats

Medier
sladdar.png

Potential, värde och målkonflikter för nya flexibilitetsresurser

bottom of page