top of page
Projektbeskrivning

Projektet ska studera prestanda och livslängd hos ett nytt natriumjonbatteri samt dess användning för stödtjänster i elnätet. Projektet är uppdelat i tre kopplade delstudier; prestanda och livslängdsprovning, modellutveckling och utvärdering för användande som ellager för elnät. Inom projektet kommer testprotokoll och lastcykler utvecklas. Parallellt kommer två olika modeller, utvecklade för litiumjonbatterier, appliceras och utvärderas för natriumjonbatterier. Projektet är ett samarbete mellan Chalmers och företagen Altris och Nortical.

Vilken utmaning är projektet tänkt att bidra med en lösning till eller kunskap om?

Huvud målet i projektet är att studera Na-jon batteriers potential att användas i energilager för nätstöd. Förutom en prestanda kategorisering kommer metoder och modeller som idag används för Li-jon batterier appliceras på Na-jon batterier för att studera likheter och olikheter mellan batterityperna.

Vad är målsättningen med projektet och vilka frågeställningar ska projektet besvara?

Att bygg kunskap om Na-jon batterier, likheter och olikheter till Li-jon batterier. Att bygga kunskap i ett ungt lovande batteriföretag för en potnetiell nyckel applikation för deras Na-jon batterier.

Vilka målgrupper bör ta del av projektets resultat?

Projektets reslutat är framförallt intressanta för företag som jobbar med energilager i elnätet. Men en stor del av projektet ligger i att kartlägga Na-jon batteriers prestanda vilket gör resultaten intressanta även för andra appliklationer och företag som idag använder Li-jon batterier.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Energilagring för nätstöd och priming av förnybara energiapplikationer baserade på natriumjonbatterier

Program

Framtidens Elsystem

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2027-02-01

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Projektledare

Evelina Wikner

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag, Altris, Nortical

Webbplats

Medier
sladdar.png

Energilagring för nätstöd och priming av förnybara energiapplikationer baserade på natriumjonbatterier

bottom of page