top of page
Projektbeskrivning

Detta förprojekt syftar till att ge underlag och förbereda för ett större innovationsprojekt med utveckling och test av systemlösningar som använder värmepotentialen i eluppvärmda golv för flexibel effektstyrning i villor och miljonprogramsfastigheter. Förprojektet skall mäta och beräkna lagringspotential, uppskatta möjlig efterfrågeflexibiltet och beräkna kostnaderna för tekniska installationer för att realisera potentialen i befintliga värmegolv. I huvudprojektet är sedan avsikten att gå vidare och göra tekniska installationer för att verifiera kostnader och potential, testa beteendeacceptansen för den här sortens flexibilitetslösningar och praktiskt integrera dessa lösningar med andra flexibilitetslösningar som använder sig av, till exempel, vattenburen värme, varmvattenberedare och elbilsladdning.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Värmegolv som effektreserv

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-06-01 

2018-06-30

Organisation

Sustainable Innovation i Sverige AB

Projektledare

Joachim Lindborg

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan, Sustainable innovation, Warmup Scandinavia

Webbplats

Medier
sladdar.png

Värmegolv som effektreserv

bottom of page