top of page
Projektbeskrivning

Projektet ska studera hur integrationen av förnybar och variabel elproduktion tillsammans med ett förändrat behov av el och värme i byggnader, batterilager i hus och fler elbilar i fordonsflottan kan förbättras genom fjärrvärmeproduktion och termiska energilager. Projektets genomförande omfattar fallstudier med simuleringar och beräkningar på lokal, regional och nationell nivå av energibalanser i byggnader, hushållselanvändning, laddning av elbilar, sol- och vindkraftsproduktion, fjärrvärme- och kraftvärmeproduktion, termisk energilagring, batterier, elnätsbegränsningar och elmarknadspriser.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Regional och lokal integration av el- och värmesystem via energilagring

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-01-01 

2018-12-31

Organisation

Uppsala universitet

Projektledare

Magnus Åberg 

Involverade aktörer

Uppsala universitet

Webbplats

Medier
sladdar.png

Regional och lokal integration av el- och värmesystem via energilagring

bottom of page