top of page
Projektbeskrivning

Målet för projektet är att utveckla och testa ett nytt sätt att lagra energi eller el. Idén går ut på att med hjälp av överskottsel driva en värmepump som värmer upp vatten till 80-90 grader och när behov finns producera el via ett Climeon Ocean kraftverk. Syftet med projektet är att bygga ett system med tank, värmepump och kraftverk så att systemet fungerar på liknande sätt som ett uppladdningsbart batteri. Systemet ska testas, demonstreras och utvärderas för marknaden.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Energilagring i hett vatten

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2016-11-01 

2017-12-31

Organisation

Climeon AB

Projektledare

Joachim Karthäuser 

Involverade aktörer

Climeon, Kungliga Tekniska Högskolan, RISE

Webbplats

Medier
sladdar.png

Energilagring i hett vatten

bottom of page