top of page
Projektbeskrivning

Projektet ska vidareutveckla den nuvarande metoden för beräkning av begränsningar i att ta emot ny förbrukning och produktion. Den nya metoden kommer att kunna tillämpas för flexibla transmissionsnät.

För att illustrera metoden kommer ett realistiskt och verklighetsnära exempelnät, med tre olika flexibilitetslösningar (dynamisk belastningsförmåga, stokastisk driftsäkerhet och flexibilitetsmarknader) att tas fram.

Vilken utmaning är projektet tänkt att bidra med en lösning till eller kunskap om?

Detta projekt handlar om transmissionsnät (130 kV och högre), om begränsningar i detta at ta emot ny förbrukning och produktion; att kunna ta bort begränsningar, med hjälp av flexibilitetslösningar, utan de långa ledtider det finns för att bygga nya luftledningar och stationer; samt om begränsningar som finns även vid sådana smarta lösningar. Det som genomskådar hela projektet är att kunna kvantifiera möjligheterna och begränsningarna på ett transparant sätt och kunna kommunicera detta till olika intressenterna. Acceptansgränsmetoden, som har utvecklats för distributionsnät, kommer därtill att vidareutvecklas och tillämpas för flexibla transmissionsnät.

Vad är målsättningen med projektet och vilka frågeställningar ska projektet besvara?

En viktigt drivkraft vid forskning och utbildning i elkraftgruppen vid Luleå tekniska universitet är att elnätet inte ska vara ett onödigt hinder mot det som samhället vill och/eller behöver. Just nu är en snabb elektrifiering av samhället som del av övergången till ett hållbar energisystem en viktig samhällsutmaning. Att utnyttja befintliga elnät på ett effektivare sätt (bland annat genom flexibilitet) är därmed väldigt viktigt. Övergripande (långsiktiga) syftet där detta projekt ingår är att snabbare kunna anpassa transmissionsnät till samhällets behov, utan en stor risk för överinvestering.

Projektets syfte är metoder för att få insyn i när och hur olika metoder för flexibilitet kan användas, jämföras, bedömas, osv. Härtill kommer acceptansgränskonceptet (som visat sig vara av stor nytta på distributionsnivå) att tillämpas och utvecklas på transmissionsnät.
Projektets övergripande mål är att komma till transparanta och tydliga metoder att bedöma, på ett kvantitativt sätt, möjligheter och begränsningar av befintliga och flexibla elnät mot elektrifieringen (ny produktion och ny förbrukning). Det kan då göras en bättre bedömning om när nya luftledningar absolut behövs och när det finns andra lösningar.

På längre sikt kan resultat användas för att jämföra olika flexibilitets- och andra lösningar, som till exempel kombinationer av klassiska och nya lösningar, men också för att kommunicera riskerna för de olika intressenterna med att välja eller inte välja vissa lösningar. Acceptansgränsmetoden kan i framtiden förhoppningsvis hjälpa till att lösa eller i alla fall lindra intressekonflikter."

Vilka målgrupper bör ta del av projektets resultat?

Projektet riktar sig till elnätsföretagen som drivar nätet på 130 kV och högre, till stora nätanvändare (industrinät, vindparker, mm), till lokalnät anslutna till 130-kV eller högre, och till dem som designar och driver elmarknaderna.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Acceptansgräns för ny produktion och förbrukning i transmissionsnät med flexibilitetslösningar

Program

Framtidens Elsystem

Status

Pågående

Varaktighet

2023-09-01

2027-02-28

Organisation

Luleå tekniska universitet

Projektledare

Mathias Bollen

Involverade aktörer

Luleå tekniska universitet

Webbplats

Medier
sladdar.png

Acceptansgräns för ny produktion och förbrukning i transmissionsnät med flexibilitetslösningar

bottom of page