top of page
Projektbeskrivning

Projektet ska vidareutveckla den nuvarande metoden för beräkning av begränsningar i att ta emot ny förbrukning och produktion. Den nya metoden kommer att kunna tillämpas för flexibla transmissionsnät.

För att illustrera metoden kommer ett realistiskt och verklighetsnära exempelnät, med tre olika flexibilitetslösningar (dynamisk belastningsförmåga, stokastisk driftsäkerhet och flexibilitetsmarknader) att tas fram.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Acceptansgräns för ny produktion och förbrukning i transmissionsnät med flexibilitetslösningar

Program

Framtidens Elsystem

Status

Pågående

Varaktighet

2023-09-01

2027-02-28

Organisation

Luleå tekniska universitet

Projektledare

Kontakt

Involverade aktörer

Luleå tekniska universitet

Webbplats

Medier
sladdar.png

Acceptansgräns för ny produktion och förbrukning i transmissionsnät med flexibilitetslösningar

bottom of page