top of page
Projektbeskrivning

Projektet ska ge sågverk och leverantörer kunskap om hur de tillsammans kan bidra till framtidens flexibla elsystem. Detta för att sänka tröskeln för sågverk att erbjuda stödtjänster i elnätet. Projektet visar hur sågverk kan använda ellagringstekniker, flexibilitetstjänster och avancerad digitalisering för att möjliggöra förbättrad produktionsplanering och reducerade elkostnader.

Vilken utmaning är projektet tänkt att bidra med en lösning till eller kunskap om?

SågFlex ger sågverk och leverantörer kunskap om hur de tillsammans kan bidra till framtidens flexibla elnät. Projektet ska visa hur sågverk kan använda batterier och förbrukningsflexibilitet för att bidra till balansering av elnätet.

Vad är målsättningen med projektet och vilka frågeställningar ska projektet besvara?

Minst tre modeller kommer utvecklas och utformas som beslutsstöd för sågverk för dimensionering av energilager, deltagande i flexibilitetsmarknader, och produktionsoptimering. Kunskapen som tas fram i projektet ska delas med sågverksindustrin och leverantörer av batterilager och stödtjänster. Modellerna som utvecklas ska möjliggöra för sågverk att ta beslut om investeringar som stöttar balansering av elnätet.

Vilka målgrupper bör ta del av projektets resultat?

Sågverk, leverantörer av energilager, leverantörer av stödtjänster, övrig industri som är intresserad av stödtjänster och batterilager.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

SågFlex - El-flexibilitet på sågverk

Program

Framtidens Elsystem

Status

Pågående

Varaktighet

2023-10-02

2025-03-31

Organisation

RISE Research Institutes of Sweden AB

Projektledare

Marcus Vendt

Involverade aktörer

RISE Research Institutes of Sweden AB

Webbplats

Medier
sladdar.png

SågFlex - El-flexibilitet på sågverk

bottom of page