top of page
Projektbeskrivning

I projekt EINPUT ska en metod (E-in-P-ut) för leverans av eleffekt från ett distribuerat multifunktionellt batterienergilager till en lokal elförbrukare färdigutvecklas och empiriskt verifieras. Projektet ska också utveckla en affärsmodell för att leverera eleffekt som tjänst samt ett tekniskt och affärsmässigt gränssnitt för leverans av eleffekt som tjänst till en lokal förbrukare. Energimyndigheten bedömer att den föreslagna lösningen har hög innovationshöjd, samt god potential att bidra till omställningen av energisystemet. Vidare bedöms projektgruppen besitta den nödvändiga kompetensen för att uppnå projektets mål inom den uppsatta tidplanen, vilket ger goda förutsättningar för genomförande av projektet.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

EINPUT: Eleffekt som tjänst från distribuerat batterienergilager

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2020-12-01

2022-02-28

Organisation

Primrock AB

Projektledare

Mattias Ganslandt

Involverade aktörer

Primrock AB

Webbplats

Medier
sladdar.png

EINPUT: Eleffekt som tjänst från distribuerat batterienergilager

bottom of page