top of page
Projektbeskrivning

Projektet ska möjliggöra att flexibla resurser, till exempel batterilager, som används för att tillhandahålla marknadsbaserade systemtjänster automatiskt bistår till att säkra elförsörjningen. Projektet ska även utveckla autonoma kontrollstrategier som avväger risken för elavbrott mot nyttan av att resurserna tillhandahålls på marknaden. Projektet genomförs som ett doktorandprojekt vid KTH i samarbete med Plexigrid och Vattenfall som tillhandahåller system och resurser för att validera lösningarna.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Kostnadseffektiv resiliens i distributionsnät

Program

Framtidens Elsystem

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2026-07-31

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Projektledare

Kontakt

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan, Vattenfall, Plexigrid

Webbplats

Medier
sladdar.png

Kostnadseffektiv resiliens i distributionsnät

bottom of page