top of page
Projektbeskrivning

Projektet ska möjliggöra att flexibla resurser, till exempel batterilager, som används för att tillhandahålla marknadsbaserade systemtjänster automatiskt bistår till att säkra elförsörjningen. Projektet ska även utveckla autonoma kontrollstrategier som avväger risken för elavbrott mot nyttan av att resurserna tillhandahålls på marknaden. Projektet genomförs som ett doktorandprojekt vid KTH i samarbete med Plexigrid och Vattenfall som tillhandahåller system och resurser för att validera lösningarna.

Vilken utmaning är projektet tänkt att bidra med en lösning till eller kunskap om?

Ökad resiliensen i distributionsnät genom att hitta metoder för att använda tillgängliga produktions och lagringsresurser i distributionsnäten som normalt används på elmarknaden, men som i ett krisläge kan träda in och hålla ljusen tända i området.

Vad är målsättningen med projektet och vilka frågeställningar ska projektet besvara?

Målsättningen är att utveckla:
Metoder för att tidigt identifiera hot mot elförsörjning i form av t.ex. oväder eller cyberattacker
Metod för att automatiskt/optimalt utnyttja befintliga resurser i elnätet för att bibehålla drift och stabilitet
Utveckla tekniska plattformar för att integrera mätning och styrning av elnät med flexibla resurser.

Vilka målgrupper bör ta del av projektets resultat?

Elnätsbolag och regulatoriska myndigheter

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Kostnadseffektiv resiliens i distributionsnät

Program

Framtidens Elsystem

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2026-07-31

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Projektledare

Lars Nordström

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan, Vattenfall, Plexigrid

Webbplats

Medier
sladdar.png

Kostnadseffektiv resiliens i distributionsnät

bottom of page