top of page
Projektbeskrivning

Projektet avser att utveckla och demonstrera fyra marknadsdrivna distribuerade energihanteringssystem, i två svenska och två indiska pilotprojekt. I projektet utvecklas ett integrerat hanteringssystem för energilagring för automatiserad optimering för fyra svenska kunder som hjälper till att sänka deras kostnad med 20 % och minska bördan på distributionsnätet vid tidpunkter för hög efterfrågan. Vidare kommer projektet att utveckla ett smart hanteringssystem för energilagring för att minimera belastning i distributionsnät, vilket hjälper en indisk nätverksoperatör att minska elförluster och koldioxidutsläpp vid en transformatorstation.

Sammanfattning

Projektnamn

AI- och IoT-baserad distribuerad energiresurshantering för smart energilagring och automatiserad efterfrågestyrning

Program

SamspEL

Kategori

Flexibilitet, energilager och elfordon

Status

Avslutat

Varaktighet

2022-01-01

2023-12-31

Organisation

Pamoja Cleantech AB

Projektledare

Felix Anton Sippel

Involverade aktörer

Webbplats

Länkar
Medier
sladdar.png

AI- och IoT-baserad distribuerad energiresurshantering för smart energilagring och automatiserad efterfrågestyrning

bottom of page