top of page
Projektbeskrivning

Projektet ämnar utreda hur lokala batterilager ska utformas och användas i småhus, inklusive utveckling av styrmodeller och tjänster batterilagret kan tillhandahålla. Batteristyrningen bygger vidare på datainlärningsmodeller (AI) för prognostisering av elektrisk last och solcellsgenerering som har utvecklats inom ett tidigare projekt (projektnummer 43055-1) och ska användas för att optimera i- och urladdning. Projektets ämnar vidare demonstrera den utvecklade styrstrategin i RISE Forskningsvilla på befintligt solcells -och batterisystem, för att testa prognostiseringen och demonstrera hur stor energi -och kostnadsbesparing styrstrategin kan leverera.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Prognostisering för styrning av lokalt batterilager

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2019-01-03 

2021-07-02

Organisation

Rise Research Institutes Of Sweden AB

Projektledare

Patrik Ollas 

Involverade aktörer

RISE, Uppsala universitet, Chalmers Tekniska Högskola, Herrljunga Elektriska AB, Trä- och Möbelföretagen och Cell Solar Nordic AB

Webbplats

Medier
sladdar.png

Prognostisering för styrning av lokalt batterilager

bottom of page