top of page
Projektbeskrivning

Det aktuella projektet syftar till att utveckla, demonstrera och utvärdera ett integrerat och optimerat fastighetsenergisystem som nyttjar ett batteri/energilager på ett effektivt sätt, och möjliggör effektstyrning av fastigheten samt erbjuder DC-snabbladdning av fordon. Projektet genomförs i aktiv samverkan mellan olika aktörer från både fastighets- och leverantörssidan .

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Ta Ledningen - Laddning

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2016-11-10 

2018-12-15

Organisation

FreeThem Generation AB

Projektledare

Claes Fredriksson 

Involverade aktörer

Akademiska Hus, FreeThem Generation, Specificate Innovation, Wallenstam

Webbplats

Medier
sladdar.png

Ta Ledningen - Laddning

bottom of page