top of page
Projektbeskrivning

Projektet syftar till att med hjälp av ett lokalt likspänningsnät integrera snabbladdning av elfordon i fastigheter med lokala energilager, solceller och intelligent energistyrning samt även möjliggöra energiöverföring fordon till nät. En likspänningsbaserad snabbladdare med fordon-till-nät funktionalitet ska utvecklas och testas i två pilotinstallationer. Dessutom ska en unik armlösning som ökar tillgängligheten för snabbladdning i stadsmiljö utan ingrepp i gatumiljön utvecklas. Målet är att göra det möjligt för fler fastighetsägare att tillhandahålla snabbladdning samtidigt som fastighetens driftskostnader minskas genom sänkt effektavgift.

Sammanfattning

Projektnamn

DC-snabbladdning för fastighetsintegration i stadsmiljö

Program

SamspEL

Kategori

Flexibilitet, energilager och elfordon

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-06-01 

2018-12-31

Organisation

ChargeStorm AB

Projektledare

Stefan Gabrielsson 

Involverade aktörer

Akademiska Hus, Chalmers Tekniska Högskola, Ferroamp, No Picnic, Wallenstam

Webbplats

Länkar
Medier
sladdar.png

DC-snabbladdning för fastighetsintegration i stadsmiljö

bottom of page