top of page
Projektbeskrivning

Projektet ska bygga upp kunskap och kompetens kring lagring av termisk energi. Projektet genomförs som ett doktorandprojekt och ska utforska termofotovoltaisk omvandling till elektricitet genom att utveckla nya effektivare termofotovoltaiska celler och undersöka olika miljövänliga energilagringsmaterial med målsättning att konstruera ett demonstrationssystem i lab-skala. Projektet ska också ta fram kunskap om potentialen för dessa lagringssystem i framtidens elsystem.

Vilken utmaning är projektet tänkt att bidra med en lösning till eller kunskap om?

Projektet ska bidra till en lösning för att nå ökad stabilitet i elsystemet genom storskalig lagring av elektricitet.

Vad är målsättningen med projektet och vilka frågeställningar ska projektet besvara?

Målsättningen är att utforska och hitta en teknisk lösning för ett nytt sätt att lagra mycket el i elsystemet. Frågorna är bland annat hur en sådan teknisk lösning ska utformas och hur effektivt den kan fungera.

Vilka målgrupper bör ta del av projektets resultat?

Målgrupperna för resultaten i projekten är bland andra de som jobbar med elsystem och lagring av energi i elsystem.

Sammanfattning

Projektnamn

Nya storskaliga energilagringssystem för elnätet baserade på termofotovoltaisk energiomvandling

Program

Framtidens Elsystem

Kategori

Flexibilitet, energilager och elfordon

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2027-12-31

Organisation

Uppsala universitet

Projektledare

Erik Johansson

Involverade aktörer

Uppsala universitet

Webbplats

Länkar
Medier
sladdar.png

Nya storskaliga energilagringssystem för elnätet baserade på termofotovoltaisk energiomvandling

bottom of page