top of page
Projektbeskrivning

Projektet syftar till att undersöka hur intressenter kan nyttja efterfrågeflexibiltet på ett affärsmässigt sätt. Inom projektet ämnas man skapa en plattform för ett öppet samarbete och test av olika kombinationer av smarta energitjänster samt för att identifiera andra utmaningar än de rent tekniska. .

Sammanfattning

Projektnamn

VäxEL Växlande EffektregLering

Program

SamspEL

Kategori

Flexibilitet, energilager och elfordon

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-01-01 

2020-04-30

Organisation

Sustainable Innovation i Sverige AB

Projektledare

Joachim Lindborg 

Involverade aktörer

ChargeStorm AB, Ferroamp, Ngenic, STUNS, Sustainable innovation, Upplands Energi

Webbplats

Länkar
Medier
sladdar.png

VäxEL Växlande EffektregLering

bottom of page