top of page
Projektbeskrivning

Projektets ska studera och kvantifiera individuella elbilisters praktiska möjligheter och ekonomiska förutsättningar för att upplåta sina batterier till frekvensreglering genom vehicle-to-grid (V2G).

Med hjälp av V2G öppnas nya möjligheter för att på ett resurseffektivt sätt balansera elnätet med hjälp av den snabbt växande elbilsflottan. Potentialen är dock beroende av att elbilister upplåter sina batterier till frekvensreglering och här finns flera osäkerheter kring praktiska möjligheter, ekonomisk lönsamhet och risker för att batteriet slits.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Elbilars potential att bidra med frekvensreglering

Program

Framtidens Elsystem

Status

Pågående

Varaktighet

Organisation

RISE Research Institutes of Sweden AB

Projektledare

Kontakt

Involverade aktörer

RISE Research Institutes of Sweden AB

Webbplats

Medier
sladdar.png

Elbilars potential att bidra med frekvensreglering

bottom of page