top of page
Projektbeskrivning

Projektet syftar till att utvärdera potential och begränsningar med full
elektrifiering av alla fordon i ett nätverk av godsdistributionsterminaler där
lokal generering och lagring av elektrisk energi är designparametrar på
systemnivå. Resultaten förväntas generellt överförbara till andra
transportörers terminalverksamheter.

Vilken utmaning är projektet tänkt att bidra med en lösning till eller kunskap om?

Utmaningen är hur godsterminaler klarar att förse distributionsfordon med laddning i terminal då flottan konverterar till 100% eldrivna. Effektfrågan mm.

Vad är målsättningen med projektet och vilka frågeställningar ska projektet besvara?

Projektets övergripande syfte är att utvärdera potential och begränsningar med full elektrifiering av alla distributionsfordon på en godsdistributionsterminal under förutsättningen att lokal generering och lagring av elektrisk energi är designparametrar på systemnivå.

Vilka målgrupper bör ta del av projektets resultat?

Godsdistributörer, övriga transportörer, terminalverksamhet inkl bussterminaler, bussoperatörer samt upphandlare av bussar i kollektivtrafik, även aktörer inom ladd- och energilösningar, nätbolag samt tillverkare av fordon och ladd- samt elkraftinfrastruktur och även verksamma inom frekvenshandel, Sv Kraftnät m fl. Akademier inom dessa områden samt inom affärsmodeller och systemanalyser. Media, bransch men även traditionella och digitala breda media.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

100% elektrifiering av distributionsfordon - genom systemoptimering och nya affärsmodeller i godsterminaler

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2021-07-09

2023-02-28

Organisation

Sustainable Innovation

Projektledare

Roland Elander

Involverade aktörer

Bring E-commerce & Logistics AB, Linköpings Universitet, Lunds Universitet, Sustainable Innovation i Sverige AB

Webbplats

Medier
sladdar.png

100% elektrifiering av distributionsfordon - genom systemoptimering och nya affärsmodeller i godsterminaler

bottom of page