top of page
Projektbeskrivning

Projektet ska svara på hur flexibilitetspotentialen i transportsektorn från både stora och små aktörer ska kunna maximeras samtidigt som alla parter (privata, kommersiella, industriella, distributionssystemoperatörer, aggregatorer) kan dra nytta av flexibiliteten.

Projektet ska även svara på hur elfordons flexibilitet skulle kunna mildra effekterna på den begränsade nätkapaciteten och samtidigt öka den gröna elektrifieringen av transportsektorn.

Vilken utmaning är projektet tänkt att bidra med en lösning till eller kunskap om?

förnybar transport, decentralisering av elnätet och ökande efterfrågan på elektricitet skapar nya utmaningar för elnätsägare, DSO:er (Distributionssystemoperatörer), där flexibilitet betonas som en central lösning. Trots betoningen på flexibilitet finns det fortfarande en brist på kunskap om: flexibilitetspotentialen hos industriella och kommersiella transportföretag, och även för mindre aktörer (prosumers), har inte alla potentialer kartlagts genom avancerade teknologier, dvs. förnybar energi, digitalisering och verktyg för artificiell intelligens.

Vad är målsättningen med projektet och vilka frågeställningar ska projektet besvara?

Projektets mål är att besvara följande frågor: (i) Hur kan flexibilitetspotentialen inom transportsektorn maximeras från både stora och små aktörer samtidigt som alla parter (privata, kommersiella, industriella, DSO:er, aggregatörer) gynnas av flexibilitet? (ii) Hur elbilar kan bidra med flexibilitet för att mildra den begränsade elnätskapaciteten samtidigt som de främjar den gröna elektrifieringen av transportsektorn.

Vilka målgrupper bör ta del av projektets resultat?

Distributionsystemoperatörer (DSO:er)
Energiaggregatorer
Transportsektorn

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

iEVsFLEX: Integrering av e-mobility i elnätet för hög flexibilitet genom AI och digitalisering

Program

Framtidens Elsystem

Status

Pågående

Varaktighet

2023-09-01

2027-03-01

Organisation

Mälardalens Universitet

Projektledare

Maher Azaza

Involverade aktörer

Mälardalens Universitet

Webbplats

Medier
sladdar.png

iEVsFLEX: Integrering av e-mobility i elnätet för hög flexibilitet genom AI och digitalisering

bottom of page