top of page
Projektbeskrivning

Projektet syftar till att öka kunskapen om den psykologiska och socioekonomiska potentialen för privata, kommersiella och offentliga elkonsumenters drivkrafter och hinder att bidra med, efterfrågeflexibilitet samt vilken roll informationskampanjer, energirådgivning, individuell återkoppling och effekttariffer kan spela i det avseendet. De teoretiska ansatserna härrör från disciplinerna psykologi och social marknadsföring, medan den empiriska utgångspunkten utgörs av ett samverkansprojekt mellan ett lokalt elnätsbolag och en kommun. Energimyndigheten bedömer att projektet bidrar till energiomställningen genom att undersöka slutanvändarnas drivkrafter och hinder för att bidra till efterfrågeflexibilitet. Genom den tvärvetenskapliga ansatsen förväntas projektet kunna bidra med kunskap till en inkluderande omställning.

Vilken utmaning är projektet tänkt att bidra med en lösning till eller kunskap om?

Kapacitetsbristen i elnäten, som redan idag bromsar samhällsutvecklingen i flera storstadsregioner.

Vad är målsättningen med projektet och vilka frågeställningar ska projektet besvara?

En bidragande lösning på problemet med kapacitetsbrist elnätet anses vara en ökad flexibilitet i användarledet. Den tekniska potentialen är känd, men kunskapen om elkonsumenters medvetenhet och acceptans i det här sammanhanget är mycket begränsad. Mot den bakgrunden syftar projektet till att öka kunskapen om den psykologiska och socioekonomiska potentialen för, samt privata, kommersiella och offentliga elkonsumenters drivkrafter och hinder att bidra med, efterfrågeflexibilitet samt vilken roll informationskampanjer, energirådgivning, individuell återkoppling och effekttariffer kan spela i det avseendet.

Vilka målgrupper bör ta del av projektets resultat?

Kommuner, elnätsbolag, energitjänsteleverantörer och myndigheter.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Privata, kommersiella och offentliga elkonsumenter som flexibilitetsresurs

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2021-01-01

2023-06-30

Organisation

Uppsala universitet

Projektledare

Cajsa Bartusch

Involverade aktörer

Bright Energy AB, Ellevio AB, Stockholms kommun, Uppsala Universitet

Webbplats

Medier
sladdar.png

Privata, kommersiella och offentliga elkonsumenter som flexibilitetsresurs

bottom of page