top of page
Projektbeskrivning

I projektet skapas en demonstrationsanläggning för att visa hur vätgas och gasturbiner, förnybar energiproduktion och energilagring samverkar i ett framtida flexibelt och hållbart energisystem. Överskottsel från fabrikstester och el från solceller kommer att lagras i ett batteri samt kommer att användas till att producera vätgas som används som bränsle till gasturbiner. Energimyndigheten bedömer att projektet främjar industrins klimatomställning och skapar nya möjligheter för hållbar bränslebaserad elförsörjning lokalt och regionalt i Sverige och övriga Europa.

Vilken utmaning är projektet tänkt att bidra med en lösning till eller kunskap om?

Utmaningen är storskalig omställning till fossilfri, robust och hållbar energiproduktion.

Vad är målsättningen med projektet och vilka frågeställningar ska projektet besvara?

Vätgas anses vara en central energibärare för att snabbt ställa om till fossilfria samhällen, inte minst för att stödja hållbar energilagring och elförsörjning. Projektet ska demonstrera hur gasturbiner kan nyttjas i framtida energisystem som integrerat del med annan hållbar energiproduktion och energilagring. Målsättningen är att visa vägen till storskalig gasturbindrift med nollutsläpp. De centrala frågeställningar är vilken roll vätgasdrivna gasturbiner borde ha i framtiden, vilka aspekter är relevanta för dimensionering och optimering av ett sådant energisystem och vilka nya säkerhetsaspekter blir relevanta. Utöver berörs frågor om alternativa fossilfria bränslen samt koppling till andra sektorer som kommer utöka vätgasanvändning.

Vilka målgrupper bör ta del av projektets resultat?

Elproducenter, kraftverksägare, kommuner, myndigheter

Sammanfattning

Projektnamn

ZEHTC - Vätgasturbincenter med nollutsläpp

Program

SamspEL

Kategori

Integration mellan energibärare

Status

Avslutat

Varaktighet

2019-11-01

2022-09-30

Organisation

Siemens Industrial Turbomachinery AB

Projektledare

Markus Jöcker

Involverade aktörer

Siemens Energy AB, Länsstyrelsen i Östergötland, Finspångs kommun, Linde Gas AB, Chalmers Tekniska Högskola, Bologna University

Webbplats

Länkar
Medier
sladdar.png

ZEHTC - Vätgasturbincenter med nollutsläpp

bottom of page