top of page
lampor2.png

Integration mellan energibärare

Sektorkoppling och verksamhetsforskning för miljömässig hållbarhet (SCORES): Effekter på klimatutsläpp, energipriser och ekonomisk nytta som en följd av Nordens energiomställning

Organisation

Stockholms universitet

Status

Pågående

Varaktighet

2024-01-01

2026-12-31

Projektledare

Afzal Saeed Siddiqui

Involverade aktörer

Stockholms universitet

Program

Framtidens Elsystem

Flexi-Sync: Flexibla integrerade energisystem - konceptutveckling, demonstration och replikerbarhet

Organisation

IVL Svenska Miljöinstitutet

Status

Avslutat

Varaktighet

2019-09-09

2022-10-15

Projektledare

Anna Nilsson

Involverade aktörer

IVL Svenska Miljöinstitutet, Austrian Institute of Technology, Chalmers University of Technology, Luleå University of Technology, RISE Research Institutes of Sweden, NODA Intelligent Systems, Utilifeed, Eskilstuna kommunfastigheter, Mölndalsbostäder, Willhem, Agrar Plus, Vattenfall Wärme Berlin, Sampol, Borås Energi och Miljö, Eskilstuna Energi,
Mölndal Energi

Program

SamspEL

MultiportGrid - Multisektoriell energikontroll genom sammankopplade mikronät av multiportsomriktare

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2019-09-01

2022-08-31

Projektledare

Jimmy Ehnberg

Involverade aktörer

Chalmers, RISE, ABB, Vattenfall eldistribution, Akademiska hus, Azelio

Program

SamspEL

ZEHTC - Vätgasturbincenter med nollutsläpp

Organisation

Siemens Industrial Turbomachinery AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2019-11-01

2022-09-30

Projektledare

Markus Jöcker

Involverade aktörer

Siemens Energy AB, Länsstyrelsen i Östergötland, Finspångs kommun, Linde Gas AB, Chalmers Tekniska Högskola, Bologna University

Program

SamspEL

bottom of page