top of page
Projektbeskrivning

Projektet syftar till att optimera flexibiliten i fjärrvärme/fjärrkylesektorn för att bidra till balanseringen av elnätet. I projektet undersöks och demonstreras aktuell flexibilitetspotential, kostnads-effektiv användning av förnybara energikällor och spillvärme-integration på lokal/regional nivå samt resilient flexibilitet. Projektet är en del i ett större internationellt projekt som utöver de svenska deltagarna genomförs med partners från Tyskland, Österrike och Spanien.

Vilken utmaning är projektet tänkt att bidra med en lösning till eller kunskap om?

Projektet Flexi-Sync vill bidra till en ökad användning av flexibilitet från den termiska sektorn (värme och kyla) i energisystemet för att möta utmaningen med ett ökat behov av balansering av variabel energiproduktion och konsumtion.

Vad är målsättningen med projektet och vilka frågeställningar ska projektet besvara?

Projektets målsättning är att identifiera hur användningen av flexibilitet i fjärrvärme- och kylasektorn kan optimeras. Frågeställningar som ska besvaras inom ramen för projektet:
Vilken flexibilitetspotential finns i fjärrvärmesystemen som deltar som piloter?
Hur stor är den kostnadseffektiva potentialen i de lokala eller regionala områdena där piloterna finns?
Hur påverkas potentialen om man också tar i beaktande klimatresiliens?
Hur påverkar flexibilitet i värme- och kylasektorn affären för fjärrvärmebolagen?

Vilka målgrupper bör ta del av projektets resultat?

Målgrupper för projektets resultat är framförallt energibolag och fastighetsbolag, men även andra som kan vara intresserade av hur man kan använda flexibilitet från värme- och kylasektorn.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Flexi-Sync: Flexibla integrerade energisystem - konceptutveckling, demonstration och replikerbarhet

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2019-09-09

2022-10-15

Organisation

IVL Svenska Miljöinstitutet

Projektledare

Anna Nilsson

Involverade aktörer

IVL Svenska Miljöinstitutet, Austrian Institute of Technology, Chalmers University of Technology, Luleå University of Technology, RISE Research Institutes of Sweden, NODA Intelligent Systems, Utilifeed, Eskilstuna kommunfastigheter, Mölndalsbostäder, Willhem, Agrar Plus, Vattenfall Wärme Berlin, Sampol, Borås Energi och Miljö, Eskilstuna Energi,
Mölndal Energi

Webbplats

Medier
sladdar.png

Flexi-Sync: Flexibla integrerade energisystem - konceptutveckling, demonstration och replikerbarhet

bottom of page