top of page
Projektbeskrivning

Projektet syftar till att studera hushållskunder som riskerar att hamna i utanförskap, vid implementering av smarta elnät och tjänster kopplat till detta, på grund av att de inte representerar gängse föreställning om kunden som en användare som bidrar till det smarta nätets funktionalitet. Projektet ska resultera i strategier för att dessa grupper ska bli mer delaktiga i de tjänster som smarta elnät erbjuder.

Sammanfattning

Projektnamn

Smarta elnät – framtidens elnät för alla?

Program

SamspEL

Kategori

Elanvändare i samhället

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-10-01 

2020-03-31

Organisation

Linköpings Universitet

Projektledare

Harald Rohracher 

Involverade aktörer

Linköpings universitet

Webbplats

Länkar
Medier
sladdar.png

Smarta elnät – framtidens elnät för alla?

bottom of page