top of page
Projektbeskrivning

Projektet syftar till att på ett nytt sätt bidra till kunskapsutvecklingen genom att, med en fenomenologisk ansats, studera de stora elproducerande företagens besluts- och lärandeprocesser och deras upplevelse av sin förmåga att skapa värde inom ett framtida nytt och smart elnät. Projektet har sin utgångpunkt i företagens entreprenöriella egenskaper och hur dessa påverkar utvecklingen av det teknologiska innovationssystemet.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Värdeskapande affärer: Företagens entreprenöriella egenskaper och dess påverkan på det teknologiskta innovationssystemet

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-08-14 

2020-12-31

Organisation

Rise Research Institutes Of Sweden AB

Projektledare

Niklas Fernqvist 

Involverade aktörer

RISE, Chalmers Tekniska Högskola AB

Webbplats

Medier
sladdar.png

Värdeskapande affärer: Företagens entreprenöriella egenskaper och dess påverkan på det teknologiskta innovationssystemet

bottom of page