top of page
Projektbeskrivning

Projektet ämnar att förstå förutsättningarna för energiföretagen att ökad andel förnybar produktion genom balansering av elsystemet med systemintegrering. Genom att studera företagen och deras samverkan kan möjligheter och hinder för systemintegrering identifieras. Målet är att bidra med kunskap om förutsättningarna för en ökad andel förnyelsebar elproduktion. Energimyndigheten bedömer att projektet adresserar en relevant fråga för omställningen till ett elsystem med helt förnybar elproduktion eftersom det kan leda till ökade förutsättningar för företagen i denna omställning

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Systemintegrering för ökad förnybar elproduktion: organisatoriska möjligheter och hinder

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2020-02-01

2021-12-31

Organisation

Rise Research Institutes Of Sweden AB

Projektledare

Niklas Fernqvist 

Involverade aktörer

RISE, Chalmers Tekniska Högskola AB

Webbplats

Medier
sladdar.png

Systemintegrering för ökad förnybar elproduktion: organisatoriska möjligheter och hinder

bottom of page