top of page
Projektbeskrivning

Projektet avser att kartlägga kopplingar mellan enskilda prosumenter, prosumentgrupper, kommunaktörer samt energibolag, och effekterna av dessa kopplingar på var och en av dem, samt på det övergripande elsystemet. Det övergripande elsystemets tekniska, ekonomiska och samhälleliga aspekter kommer att beaktas. Resultatet kommer att bli en kartläggning av dessa kopplingar med ett beaktande av de tekniska, sociala och politiska aspekterna av aktörernas interaktioner, och en konceptuell deltagandemodell för samarbete mellan kommunens aktörer, prosumentgrupper och energibolag.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Prosumenters roll i ett föränderligt elsystem

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2018-09-01 

2021-06-30

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Projektledare

Erik Ahlgren 

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola AB

Webbplats

Medier
sladdar.png

Prosumenters roll i ett föränderligt elsystem

bottom of page