top of page
Projektbeskrivning

SMARTMOORING fokuserar på utveckling av intelligenta förtöjningsteknologier för havsbaserade energisystem.

Konceptet bygger på fiberoptisk mätteknik som ger information om förtöjningskomponentens form, belastning, vibrationsmönster och temperatur längs hela komponentens längd. Projektet förväntas ta teknologierna, integrerade i förtöjningskomponenter, från TRL2 till TRL5.

SMARTMOORINGs teknologier kommer demonstreras i två användningsfall: vågenergikonverterar från CorPower Ocean och tidvatten-energisystem från Minesto. De förbättrade förtöjningssystemen kommer bidra till havsenergienheter med högre tillförlitlighet, bättre effektomvandlingseffektivitet och lägre LCOE. De teknologier som utvecklas har även relevans utanför havsenergiområdet, till exempel för flytande vind/solenergi samt tillämpningar utanför energisektorn.

Sammanfattning

Projektnamn

Smarta förtöjningskomponenter för havsbaserad energi (SMARTMOORING)

Program

Framtidens elsystem

Kategori

Status

Pågående

Varaktighet

2023-12-01

2025-11-30

Organisation

RISE Research Institutes of Sweden AB

Projektledare

Åsa Claesson

Involverade aktörer

RISE Research Institutes of Sweden AB

Webbplats

Länkar
Medier
sladdar.png

Smarta förtöjningskomponenter för havsbaserad energi (SMARTMOORING)

bottom of page