top of page
Projektbeskrivning

Målet med projektet är att utveckla innovativa lösningar för kraftsystemets uppbyggnad och anslutning av havsbaserad vindkraft, genom att utnyttja den mest avancerade kraftelektroniken, kommunikations- och reglertekniken, för att säkerställa genomgripande förbättringar av elsystemdriften för olika scenarier och driftförhållanden. Projektet har, genom sin breda teknikspridning, stor potential att bidra till utvecklingen av havsbaserad vindkraft, såväl för tillverkningsindustrin som för andra aktörer och intressenter. De tekniska lösningarna och kunskapsuppbyggnaden inom projektet innebär ett viktigt steg mot en mer effektivt och driftsäker integration av havsbaserad vindkraft. Det föreslagna projektteamet innebär ett nära samarbete mellan kompletterande expertis från olika univeristet och partnerföretag, som även berikar det internationella samarbetet i linje med intentionerna för CETPartnership.

Sammanfattning

Projektnamn

WIND-DIGIPOWER – Innovativ kraftelektronisk styrning för storskalig integration av vindkraft i framtidens digitala elsystem

Program

Framtidens elsystem

Kategori

Status

Pågående

Varaktighet

2023-11-27

2026-11-26

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola

Projektledare

Massimo Bongiorno

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola

Webbplats

Länkar
Medier
sladdar.png

WIND-DIGIPOWER – Innovativ kraftelektronisk styrning för storskalig integration av vindkraft i framtidens digitala elsystem

bottom of page