lampor2.png

Lokala energisystem

SONDER - Service Optimization of Novel Distributed Energy Regions

Organisation

Luleå tekniska universitet

Status

Pågående

Varaktighet

2019-09-17

2022-03-31

Projektledare

Valeriy Vyatkin

Involverade aktörer

Luleå tekniska universitet, RISE, Acon

NEMO - Nollemissionsområden med hamn och industri

Organisation

RISE Research Institutes of Sweden AB

Status

Pågående

Varaktighet

2020-12-01

2022-01-31

Projektledare

Anna Cornander

Involverade aktörer

RISE AB, Uddevalla Energi AB, Uddevalla kommun

CLUE - Koncept, planering, demonstration och replikering av Lokala Användarvänliga Energisamhällen

Organisation

Malmö kommun

Status

Pågående

Varaktighet

2019-11-01

2022-12-31

Projektledare

John Hallbeck

Involverade aktörer

Malmö kommun

Energilagringslösningar i nybyggda hyresfastigheten Trombonen

Organisation

Karlstads universitet

Status

Avslutat

Varaktighet

2018-12-12 

2021-01-31

Projektledare

Hampus Piehl 

Involverade aktörer

Karlstads universitet

Från mikro till Mega-GRID: Interaktion mellan mikronät och aktiva distributionsnät

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-02-01

2020-03-31

Projektledare

Le Tuan 

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola AB

Planering och dimensionering av mikronät med upp till ett par tusen abonnenter

Organisation

Luleå tekniska universitet

Status

Avslutat

Varaktighet

2018-06-01

2020-12-31

Projektledare

Manuel Alvarez

Involverade aktörer

Luleå tekniska universitet, Skellefteå Kraft, University of Hong Kong

Multifunktionellt lokalt energilager

Organisation

AB Samarkand 2015

Status

Avslutat

Varaktighet

2018-12-12 

2020-08-30

Projektledare

Lisbeth Söderling 

Involverade aktörer

AB Samarkand 2015

Integrering av datacenter med microgrid

Organisation

Luleå tekniska universitet

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-01-01 

2018-12-31

Projektledare

Jan-Olov Johansson 

Involverade aktörer

ABB, Acon, E.ON Värme, Ericsson, ProcessIT Innovations, SICS North Swedish ICT, Vattenfall

Senaste nytt