top of page
lampor2.png

Lokala energisystem

CLUE - Koncept, planering, demonstration och replikering av Lokala Användarvänliga Energisamhällen

Organisation

Malmö kommun

Status

Pågående

Varaktighet

2019-11-01

2022-12-31

Projektledare

John Hallbeck

Involverade aktörer

Malmö kommun

Energilagringslösningar i nybyggda hyresfastigheten Trombonen

Organisation

Karlstads universitet

Status

Avslutat

Varaktighet

2018-12-12 

2021-01-31

Projektledare

Hampus Piehl 

Involverade aktörer

Karlstads universitet

Från mikro till Mega-GRID: Interaktion mellan mikronät och aktiva distributionsnät

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-02-01

2020-03-31

Projektledare

Le Tuan 

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola AB

Integrering av datacenter med microgrid

Organisation

Luleå tekniska universitet

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-01-01 

2018-12-31

Projektledare

Jan-Olov Johansson 

Involverade aktörer

ABB, Acon, E.ON Värme, Ericsson, ProcessIT Innovations, SICS North Swedish ICT, Vattenfall

Multifunktionellt lokalt energilager

Organisation

AB Samarkand 2015

Status

Avslutat

Varaktighet

2018-12-12 

2020-08-30

Projektledare

Lisbeth Söderling 

Involverade aktörer

AB Samarkand 2015

NEMO - Nollemissionsområden med hamn och industri

Organisation

RISE Research Institutes of Sweden AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2020-12-01

2022-01-31

Projektledare

Anna Cornander

Involverade aktörer

RISE AB, Uddevalla Energi AB, Uddevalla kommun

Planering och dimensionering av mikronät med upp till ett par tusen abonnenter

Organisation

Luleå tekniska universitet

Status

Avslutat

Varaktighet

2018-06-01

2020-12-31

Projektledare

Manuel Alvarez

Involverade aktörer

Luleå tekniska universitet, Skellefteå Kraft, University of Hong Kong

SONDER - Service Optimization of Novel Distributed Energy Regions

Organisation

Luleå tekniska universitet

Status

Avslutat

Varaktighet

2019-09-17

2022-03-31

Projektledare

Valeriy Vyatkin

Involverade aktörer

Luleå tekniska universitet, RISE, Acon

Vasakronans likströmsnät

Organisation

flera aktörer

Status

Avslutat

Varaktighet

2017

Projektledare

Vasakronan

Involverade aktörer

Vasakronan, E.ON, Galore Electro

bottom of page