top of page

Item List

lampor2.png

Framtidens Elsystem

Acceptansgräns för ny produktion och förbrukning i transmissionsnät med flexibilitetslösningar

Organisation

Luleå tekniska universitet

Status

Pågående

Varaktighet

2023-09-01

2027-02-28

Projektledare

Involverade aktörer

Luleå tekniska universitet

Program

Framtidens Elsystem

Affärsmodeller för laddning av elbilar med hänsyn till nätbegränsningar: samspel mellan bilägare, elleverantör och nätägare

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Status

Pågående

Varaktighet

2023-05-01

2026-04-30

Projektledare

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan

Program

Framtidens Elsystem

DC konduktivitet i polyolefiner – Förbättrade kraftkondensatorer och högspänningskablar för en hållbar användning av elektrisk energi

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2027-04-30

Projektledare

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan

Program

Framtidens Elsystem

En gömd skatt och oslipad diamant? Småskaliga vattenkraftens värde på framtidens elmarknader och effektivisering av driften för förbättrat resursutnyttjande

Organisation

Hydro Machines Sweden AB

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2024-12-31

Projektledare

Involverade aktörer

Hydro Machines Sweden AB

Program

Framtidens Elsystem

Energilagring för nätstöd och priming av förnybara energiapplikationer baserade på natriumjonbatterier

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2027-02-01

Projektledare

Evelina Wikner

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag, Altris, Nortical

Program

Framtidens Elsystem

Ett frekvensbaserat analysverktyg för att utvärdera stabilitetsmarginalen i omriktardominerade elkraftsystem för att förbättra integrationen av förnybara energikällor

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Status

Pågående

Varaktighet

2023-04-03

2027-04-02

Projektledare

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Program

Framtidens Elsystem

Ett riskbaserat tillvägagångssätt för marknadsbegränsningar på grund av elnätet

Organisation

Luleå tekniska universitet

Status

Pågående

Varaktighet

Projektledare

Involverade aktörer

Luleå tekniska universitet

Program

Framtidens Elsystem

Ett robust energisystem i Sverige och Europa

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2025-12-31

Projektledare

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Program

Framtidens Elsystem

FlexGEN - Next Generation Advanced Flexible Biomass Power Plants

Organisation

Lunds universitet

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2026-02-01

Projektledare

Involverade aktörer

Lunds universitet

Program

Framtidens Elsystem

Flexibel fjärrvärme: Ökade möjligheter för fjärrvärmebolag att agera på balansmarknaderna

Organisation

IVL Svenska Miljöinstitutet AB

Status

Pågående

Varaktighet

2023-09-01

2026-05-31

Projektledare

Nathalie Fransson

Involverade aktörer

IVL Svenska Miljöinstitutet AB

Program

Framtidens Elsystem

Framtidens systemtjänster

Organisation

Uppsala universitet

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2027-12-31

Projektledare

Involverade aktörer

Uppsala universitet

Program

Framtidens Elsystem

Frigörande av nätkapacitet och flexibilitet utifrån simulerad aggregerad solkraftsproduktion som tar hänsyn till individuella systems orientering

Organisation

Becquerel Sweden AB

Status

Pågående

Varaktighet

2023-09-01

2025-03-31

Projektledare

Involverade aktörer

Becquerel Sweden AB

Program

Framtidens Elsystem

Fyrbodal för framtidens flex

Organisation

Innovatum Progress AB

Status

Pågående

Varaktighet

2023-09-01

2026-08-31

Projektledare

Magnus Kuschel (Projektledare)
Rickard Waern (Projektstöd)

Involverade aktörer

Innovatum Progress AB

Program

Framtidens Elsystem

Hemmens roll i ett automatiserat elnät - Ett normkritiskt perspektiv

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Status

Pågående

Varaktighet

2023-09-01

2026-08-31

Projektledare

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan

Program

Framtidens Elsystem

Hållbar integration av elmarknaden

Organisation

Stiftelsen Institutet för Näringslivsforskning

Status

Pågående

Varaktighet

2023-05-01

2026-04-30

Projektledare

Involverade aktörer

Stiftelsen Institutet för Näringslivsforskning

Program

Framtidens Elsystem

Högspänd likströmsmatning för massiv produktion av vätgas

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Status

Pågående

Varaktighet

2023-04-01

2027-12-31

Projektledare

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan, Hitachi Energy

Program

Framtidens Elsystem

Intelligent och multifunktionell styrning i framtida effektomvandlardominerade nät

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Status

Pågående

Varaktighet

2023-05-01

2027-04-30

Projektledare

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan

Program

Framtidens Elsystem

Kostnadseffektiv resiliens i distributionsnät

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2026-07-31

Projektledare

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan, Vattenfall, Plexigrid

Program

Framtidens Elsystem

Likspänningsomvandlare för HVDC-nät -- En facilitator för massiv förnybar energi

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Status

Pågående

Varaktighet

2023-04-01

2027-12-31

Projektledare

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan

Program

Framtidens Elsystem

Lokala energisystem och energigemenskaper i svenska industriområden

Organisation

RISE Research Institutes of Sweden AB

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2025-05-30

Projektledare

Sara Ghaem Sigarchian

Involverade aktörer

RISE Research Institutes of Sweden AB

Program

Framtidens Elsystem

Långsiktiga prisscenarier för frekvensregleringstjänster

Organisation

RISE Research Institutes of Sweden AB

Status

Pågående

Varaktighet

Projektledare

Involverade aktörer

RISE Research Institutes of Sweden AB

Program

Framtidens Elsystem

Lösningar för styrning och hårdvara för likströmsnät som möjliggör hållbar expansion av förnybar el

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Status

Pågående

Varaktighet

2023-04-01

2027-12-31

Projektledare

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan

Program

Framtidens Elsystem

Multiportsomriktare att förstärka lokalnäts försörjningstrygghet och nätstyrka

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Status

Pågående

Varaktighet

2023-05-01

2025-08-31

Projektledare

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola

Program

Framtidens Elsystem

Nya storskaliga energilagringssystem för elnätet baserade på termofotovoltaisk energiomvandling

Organisation

Uppsala universitet

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2027-12-31

Projektledare

Involverade aktörer

Uppsala universitet

Program

Framtidens Elsystem

Optimering av icke-konvexiteter i modellen för den gemensamma dagen före-kopplingen (SDAC) för en 100 % förnybar framtid

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2026-02-01

Projektledare

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan

Program

Framtidens Elsystem

Perovskit/organiska tandemsolceller för framtidens elsystem

Organisation

Linköpings Universitet

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2027-12-31

Projektledare

Feng Gao

Involverade aktörer

Linköpings Universitet

Program

Framtidens Elsystem

Potential, värde och målkonflikter för nya flexibilitetsresurser

Organisation

Power Circle AB

Status

Pågående

Varaktighet

2023-10-01

2025-09-30

Projektledare

Anna Wolf

Involverade aktörer

Power Circle AB

Program

Framtidens Elsystem

Realtidövervakning och bedömning av rotorvinkelstabilitet

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2025-01-31

Projektledare

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan

Program

Framtidens Elsystem

Sampelet mellan Skyddsreläer och Nätbildande och Nätföljande Omvandlare

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Status

Pågående

Varaktighet

2023-05-01

2027-10-31

Projektledare

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan

Program

Framtidens Elsystem

Sektorkoppling och verksamhetsforskning för miljömässig hållbarhet (SCORES): Effekter på klimatutsläpp, energipriser och ekonomisk nytta som en följd av Nordens energiomställning

Organisation

Stockholms universitet

Status

Pågående

Varaktighet

2024-01-01

2026-12-31

Projektledare

Afzal Saeed Siddiqui

Involverade aktörer

Stockholms universitet

Program

Framtidens Elsystem

Styrmedel med fasta och rörliga komponenter och hur de påverkar investeringar på elmarknaden

Organisation

Stiftelsen Institutet för Näringslivsforskning

Status

Pågående

Varaktighet

2023-05-01

2026-05-01

Projektledare

Involverade aktörer

Stiftelsen Institutet för Näringslivsforskning

Program

Framtidens Elsystem

Systemvärn för ökad överföringskapacitet

Organisation

RISE Research Institutes of Sweden AB

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2026-01-31

Projektledare

Emil Hillberg

Involverade aktörer

RISE Research Institutes of Sweden AB, KTH, LTH

Program

Framtidens Elsystem

SågFlex - El-flexibilitet på sågverk

Organisation

RISE Research Institutes of Sweden AB

Status

Pågående

Varaktighet

2023-10-02

2025-03-31

Projektledare

Involverade aktörer

RISE Research Institutes of Sweden AB

Program

Framtidens Elsystem

Toward safe energy communities: Protected data collection and data sharing for demand flexibility at Dansmästaren

Organisation

Uppsala universitet

Status

Pågående

Varaktighet

2023-09-01

2027-02-28

Projektledare

Involverade aktörer

Uppsala universitet

Program

Framtidens Elsystem

Utvärdering av den första facilitet för agrovoltaiksystem i Sverige för att jämföra kommersiellt tillgängliga agrovoltaikteknologier - MATRIX

Organisation

Mälardalens Universitet

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-28

2027-12-31

Projektledare

Involverade aktörer

Mälardalens Universitet

Program

Framtidens Elsystem

Utvärdering av kapacitetsbegränsningar i det svenska låg- och mellanspänningsnätet vid ett helt förnyelsebart elsystem

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2026-02-01

Projektledare

Maria Taljegård

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag, Göteborg stad

Program

Framtidens Elsystem

Vindkraft med spännings-, frekvensstöd och ö-drift: demonstration av nya metoder i verklig drift

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2026-01-31

Projektledare

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Program

Framtidens Elsystem

Vätgasens samlade påverkan på elsystemet och dess roll i energi- och klimatomställningen – En system- och syntesstudie om vätgas och elektrobränslens roll i framtidens sektorkopplade energisystem

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2025-12-31

Projektledare

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Program

Framtidens Elsystem

iEVsFLEX: Integrering av e-mobility i elnätet för hög flexibilitet genom AI och digitalisering

Organisation

Mälardalens Universitet

Status

Pågående

Varaktighet

2023-09-01

2027-03-01

Projektledare

Involverade aktörer

Mälardalens Universitet

Program

Framtidens Elsystem

Ökad flexibilitet med optimerad styrning av energiresurser i lokala energisystem

Organisation

Luleå tekniska universitet

Status

Pågående

Varaktighet

2023-09-01

2027-03-01

Projektledare

Involverade aktörer

Luleå tekniska universitet

Program

Framtidens Elsystem

bottom of page