top of page

Item List

lampor2.png

Framtidens Elsystem

Acceptansgräns för ny produktion och förbrukning i transmissionsnät med flexibilitetslösningar

Organisation

Luleå tekniska universitet

Status

Pågående

Varaktighet

2023-09-01

2027-02-28

Projektledare

Mathias Bollen

Involverade aktörer

Luleå tekniska universitet

Program

Framtidens Elsystem

Affärsmodeller för laddning av elbilar med hänsyn till nätbegränsningar: samspel mellan bilägare, elleverantör och nätägare

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Status

Pågående

Varaktighet

2023-05-01

2026-04-30

Projektledare

Hans Lennart Söder
Mikael Amelin

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan

Program

Framtidens Elsystem

Batterilagrens roll i framtidens fossilfria beredskapsåtgärder

Organisation

RISE Research Institutes of Sweden AB

Status

Pågående

Varaktighet

2023-11-01

2026-12-31

Projektledare

Involverade aktörer

RISE Research Institutes of Sweden AB

Program

Framtidens Elsystem

COLA; Cyberrisker orsakade av en flexibel elmarknad och vad man kan göra åt dem: Fallstudie av ö-drift

Organisation

RISE Research Institutes of Sweden AB

Status

Pågående

Varaktighet

2023-11-01

2026-10-31

Projektledare

Jenny Holgersson

Involverade aktörer

RISE Research Institutes of Sweden AB

Program

Framtidens Elsystem

DC konduktivitet i polyolefiner – Förbättrade kraftkondensatorer och högspänningskablar för en hållbar användning av elektrisk energi

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2027-04-30

Projektledare

Mikael Unge

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan, NKT, Hitachi Energy

Program

Framtidens Elsystem

Elbilars potential att bidra med frekvensreglering

Organisation

RISE Research Institutes of Sweden AB

Status

Pågående

Varaktighet

Projektledare

Involverade aktörer

RISE Research Institutes of Sweden AB

Program

Framtidens Elsystem

En gömd skatt och oslipad diamant? Småskaliga vattenkraftens värde på framtidens elmarknader och effektivisering av driften för förbättrat resursutnyttjande

Organisation

Hydro Machines Sweden AB

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2024-12-31

Projektledare

Jakob Helbrink

Involverade aktörer

Hydro Machines Sweden AB

Program

Framtidens Elsystem

Energilagring för nätstöd och priming av förnybara energiapplikationer baserade på natriumjonbatterier

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2027-02-01

Projektledare

Evelina Wikner

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag, Altris, Nortical

Program

Framtidens Elsystem

Energiomställningens inverkan på spänningsstabiliteten i det svenska kraftsystemet

Organisation

Högskolan Väst

Status

Pågående

Varaktighet

2023-12-01

2027-02-28

Projektledare

Lena Max

Involverade aktörer

Högskolan Väst

Program

Framtidens Elsystem

Ett frekvensbaserat analysverktyg för att utvärdera stabilitetsmarginalen i omriktardominerade elkraftsystem för att förbättra integrationen av förnybara energikällor

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Status

Pågående

Varaktighet

2023-04-03

2027-04-02

Projektledare

Mebtu Bihonegn Beza

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Program

Framtidens Elsystem

Ett riskbaserat tillvägagångssätt för marknadsbegränsningar på grund av elnätet

Organisation

Luleå tekniska universitet

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2026-01-31

Projektledare

Mathias Bollen

Involverade aktörer

Luleå tekniska universitet

Program

Framtidens Elsystem

Ett robust energisystem i Sverige och Europa

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2025-12-31

Projektledare

Lina Reichenberg

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Program

Framtidens Elsystem

FlexGEN - Next Generation Advanced Flexible Biomass Power Plants

Organisation

Lunds universitet

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2026-02-01

Projektledare

Magnus Genrup

Involverade aktörer

Lunds universitet

Program

Framtidens Elsystem

Flexibel fjärrvärme: Ökade möjligheter för fjärrvärmebolag att agera på balansmarknaderna

Organisation

IVL Svenska Miljöinstitutet AB

Status

Pågående

Varaktighet

2023-09-01

2026-05-31

Projektledare

Nathalie Fransson

Involverade aktörer

IVL Svenska Miljöinstitutet AB

Program

Framtidens Elsystem

Framtidens systemtjänster

Organisation

Uppsala universitet

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2027-12-31

Projektledare

Robert Eriksson

Involverade aktörer

Uppsala universitet

Program

Framtidens Elsystem

Frigörande av nätkapacitet och flexibilitet utifrån simulerad aggregerad solkraftsproduktion som tar hänsyn till individuella systems orientering

Organisation

Becquerel Sweden AB

Status

Pågående

Varaktighet

2023-09-01

2025-03-31

Projektledare

Johan Lindahl

Involverade aktörer

Becquerel Sweden AB

Program

Framtidens Elsystem

Fyrbodal för framtidens flex

Organisation

Innovatum Progress AB

Status

Pågående

Varaktighet

2023-09-01

2026-08-31

Projektledare

Magnus Kuschel (Projektledare)
Rickard Waern (Projektstöd)

Involverade aktörer

Innovatum Progress AB
Trollhättan Energi
Kraftstaden
LEVA i Lysekil
Fyrbodals kommunalförbund
Högskolan Väst

Program

Framtidens Elsystem

Förbättra motståndskraften och säkerheten hos det befintliga elnätet via ett elfordonsbaserat "virtuellt" elnät

Organisation

Högskolan Dalarna

Status

Pågående

Varaktighet

2023-10-17

2026-08-31

Projektledare

Pei Huang

Involverade aktörer

Högskolan Dalarna

Program

Framtidens Elsystem

Hemmens roll i ett automatiserat elnät - Ett normkritiskt perspektiv

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Status

Pågående

Varaktighet

2023-09-01

2026-08-31

Projektledare

Loove Broms

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan

Program

Framtidens Elsystem

Hållbar integration av elmarknaden

Organisation

Stiftelsen Institutet för Näringslivsforskning

Status

Pågående

Varaktighet

2023-05-01

2026-04-30

Projektledare

Thomas Tangerås

Involverade aktörer

Stiftelsen Institutet för Näringslivsforskning

Program

Framtidens Elsystem

Högspänd likströmsmatning för massiv produktion av vätgas

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Status

Pågående

Varaktighet

2023-04-01

2027-12-31

Projektledare

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan, Hitachi Energy

Program

Framtidens Elsystem

Intelligent och multifunktionell styrning i framtida effektomvandlardominerade nät

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Status

Pågående

Varaktighet

2023-05-01

2027-04-30

Projektledare

Qianwen Xu

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan

Program

Framtidens Elsystem

Kostnadseffektiv resiliens i distributionsnät

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2026-07-31

Projektledare

Lars Nordström

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan, Vattenfall, Plexigrid

Program

Framtidens Elsystem

Likspänningsomvandlare för HVDC-nät -- En facilitator för massiv förnybar energi

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Status

Pågående

Varaktighet

2023-04-01

2027-12-31

Projektledare

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan

Program

Framtidens Elsystem

Lokala energisystem och energigemenskaper i svenska industriområden

Organisation

RISE Research Institutes of Sweden AB

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2025-05-30

Projektledare

Sara Ghaem Sigarchian

Involverade aktörer

RISE Research Institutes of Sweden AB

Program

Framtidens Elsystem

Långsiktiga prisscenarier för frekvensregleringstjänster

Organisation

RISE Research Institutes of Sweden AB

Status

Pågående

Varaktighet

Projektledare

Involverade aktörer

RISE Research Institutes of Sweden AB

Program

Framtidens Elsystem

Lösningar för styrning och hårdvara för likströmsnät som möjliggör hållbar expansion av förnybar el

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Status

Pågående

Varaktighet

2023-04-01

2027-12-31

Projektledare

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan

Program

Framtidens Elsystem

Multiportsomriktare att förstärka lokalnäts försörjningstrygghet och nätstyrka

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Status

Pågående

Varaktighet

2023-05-01

2025-08-31

Projektledare

Peiyuan Chen

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola

Program

Framtidens Elsystem

Nya storskaliga energilagringssystem för elnätet baserade på termofotovoltaisk energiomvandling

Organisation

Uppsala universitet

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2027-12-31

Projektledare

Erik Johansson

Involverade aktörer

Uppsala universitet

Program

Framtidens Elsystem

Optimering av icke-konvexiteter i modellen för den gemensamma dagen före-kopplingen (SDAC) för en 100 % förnybar framtid

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2026-02-01

Projektledare

Mohammad Reza Hesamzadeh

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan

Program

Framtidens Elsystem

Perovskit/organiska tandemsolceller för framtidens elsystem

Organisation

Linköpings Universitet

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2027-12-31

Projektledare

Feng Gao

Involverade aktörer

Linköpings Universitet

Program

Framtidens Elsystem

Potential, värde och målkonflikter för nya flexibilitetsresurser

Organisation

Power Circle AB

Status

Pågående

Varaktighet

2023-10-01

2025-09-30

Projektledare

Anna Wolf

Involverade aktörer

Power Circle AB

Program

Framtidens Elsystem

Realtidövervakning och bedömning av rotorvinkelstabilitet

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2025-01-31

Projektledare

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan

Program

Framtidens Elsystem

Resilient Electricity Supply in Sweden: Towards a National Crisis Energy system (RESISTANCE)

Organisation

Försvarshögskolan

Status

Kommer snart

Varaktighet

2024-01-01

2026-12-31

Projektledare

Veronella van Zoest

Involverade aktörer

Försvarshögskolan

Program

Framtidens Elsystem

Sampelet mellan Skyddsreläer och Nätbildande och Nätföljande Omvandlare

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Status

Pågående

Varaktighet

2023-05-01

2027-10-31

Projektledare

Nathaniel Taylor

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan

Program

Framtidens Elsystem

Sektorkoppling och verksamhetsforskning för miljömässig hållbarhet (SCORES): Effekter på klimatutsläpp, energipriser och ekonomisk nytta som en följd av Nordens energiomställning

Organisation

Stockholms universitet

Status

Pågående

Varaktighet

2024-01-01

2026-12-31

Projektledare

Afzal Saeed Siddiqui

Involverade aktörer

Stockholms universitet

Program

Framtidens Elsystem

Skadliga Interaktioner vid spänningsreglering i aktiva distributionsnät

Organisation

RISE Research Institutes of Sweden AB

Status

Pågående

Varaktighet

2023-10-17

2026-12-31

Projektledare

Stefan Stanković

Involverade aktörer

RISE Research Institutes of Sweden AB

Program

Framtidens Elsystem

Styrmedel med fasta och rörliga komponenter och hur de påverkar investeringar på elmarknaden

Organisation

Stiftelsen Institutet för Näringslivsforskning

Status

Pågående

Varaktighet

2023-05-01

2026-05-01

Projektledare

Pär Holmberg

Involverade aktörer

Stiftelsen Institutet för Näringslivsforskning

Program

Framtidens Elsystem

Systemvärn för ökad överföringskapacitet

Organisation

RISE Research Institutes of Sweden AB

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2026-01-31

Projektledare

Emil Hillberg

Involverade aktörer

RISE Research Institutes of Sweden AB, KTH, LTH

Program

Framtidens Elsystem

SågFlex - El-flexibilitet på sågverk

Organisation

RISE Research Institutes of Sweden AB

Status

Pågående

Varaktighet

2023-10-02

2025-03-31

Projektledare

Marcus Vendt

Involverade aktörer

RISE Research Institutes of Sweden AB

Program

Framtidens Elsystem

Toward safe energy communities: Protected data collection and data sharing for demand flexibility at Dansmästaren

Organisation

Uppsala universitet

Status

Pågående

Varaktighet

2023-09-01

2027-02-28

Projektledare

Valeria Castellucci

Involverade aktörer

Uppsala universitet

Program

Framtidens Elsystem

Transdimo - Transienter för diagnostik och övervakning av kraftkomponenter

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Status

Kommer snart

Varaktighet

2024-01-01

2026-12-31

Projektledare

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan

Program

Framtidens Elsystem

Transient stabilitet vid ökad andel förnybar elenergiproduktion

Organisation

Högskolan Väst

Status

Pågående

Varaktighet

2023-12-01

2027-02-28

Projektledare

Lena Max

Involverade aktörer

Högskolan Väst

Program

Framtidens Elsystem

Utvärdering av den första facilitet för agrovoltaiksystem i Sverige för att jämföra kommersiellt tillgängliga agrovoltaikteknologier - MATRIX

Organisation

Mälardalens Universitet

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-28

2027-12-31

Projektledare

Pietro Elia Campana

Involverade aktörer

Mälardalens Universitet

Program

Framtidens Elsystem

Utvärdering av kapacitetsbegränsningar i det svenska låg- och mellanspänningsnätet vid ett helt förnyelsebart elsystem

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2026-02-01

Projektledare

Maria Taljegård

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag, Göteborg stad

Program

Framtidens Elsystem

Vindkraft med spännings-, frekvensstöd och ö-drift: demonstration av nya metoder i verklig drift

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2026-01-31

Projektledare

Sara Fogelström

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Program

Framtidens Elsystem

Vätgasens samlade påverkan på elsystemet och dess roll i energi- och klimatomställningen – En system- och syntesstudie om vätgas och elektrobränslens roll i framtidens sektorkopplade energisystem

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2025-12-31

Projektledare

Julia Renström

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Program

Framtidens Elsystem

iEVsFLEX: Integrering av e-mobility i elnätet för hög flexibilitet genom AI och digitalisering

Organisation

Mälardalens Universitet

Status

Pågående

Varaktighet

2023-09-01

2027-03-01

Projektledare

Maher Azaza

Involverade aktörer

Mälardalens Universitet

Program

Framtidens Elsystem

Ökad flexibilitet med optimerad styrning av energiresurser i lokala energisystem

Organisation

Luleå tekniska universitet

Status

Pågående

Varaktighet

2023-09-01

2027-03-01

Projektledare

Sarah Rönnberg

Involverade aktörer

Luleå tekniska universitet

Program

Framtidens Elsystem

Ökad resiliens i framtidens elsystem med hög andel kraftelektronik

Organisation

Uppsala universitet

Status

Pågående

Varaktighet

2023-10-17

2027-03-01

Projektledare

Robert Eriksson

Involverade aktörer

Uppsala universitet

Program

Framtidens Elsystem

bottom of page