top of page
Projektbeskrivning

I framtidens energisystemen förväntas det finnas både prosumenter och energigemenskaper som samlar in detaljerad information om sin konsumtion och produktion. Projektet kommer undersöka hur denna information kan användas för en mer effektiv energiplanering och drift. Projektet tillämpar ett människocentrerat, multidisciplinärt tillvägagångssätt för att skapa insikter om hur tekniska, psykologiska och rättsliga ramar påverkar allmänhetens stöd och viljan att delta i framtida energisystem. Projektet ska även identifiera och använda energiprofiler från olika källor för att stödja planeringen av energigemenskaper och prosumenter. Utifrån marknadsbaserade optimeringsalgoritmer formuleras anpassade lösningar för att skapa, strukturera och optimera komplexa prosumentinstallationer och energigemenskaper. Modellerna ska därefter testas och valideras inom fem internationella testbäddar och laboratorierna, inklusive en testanläggning med 140 kWh nätansluten batterikapacitet.

Sammanfattning

Projektnamn

FIWARE-drivna energigemenskaper för framtiden

Program

Framtidens elsystem

Kategori

Status

Pågående

Varaktighet

2023-11-01

2026-10-31

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola

Projektledare

Holger Wallbaum

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola

Webbplats

Länkar
Medier
sladdar.png

FIWARE-drivna energigemenskaper för framtiden

bottom of page