top of page
Projektbeskrivning

UNICORN-projektet ska resultera i en disruptiv förändring i utvecklingen av vattenelektrolysörer med protonutbytesmembran (PEMWE), som idag använder bipolära plattor av platinabelagd titan och perfluorerade membran med höga mängder av iridiumkatalysator. Inom projektet kommer det tas fram och testas belagda bipolära plattor av rostfritt stål och kolvätemembran med reducerade mängder iridiumkatalysatorer. De utvecklade komponenterna, i kombination med en unik operativ design, leder till minskade kostnader och ökade hållbarhetsaspekter hos PEMWEs. En 40 kW PEMWE-stack med dessa innovationer kommer, tillsammans med teknoekonomisk och livscykelanalys av systemet, demonstrera möjligheterna för lägre ekonomiska och miljömässiga kostnader för, och därmed ökad användning av, grön vätgas.

Sammanfattning

Projektnamn

UNICORN

Program

Framtidens elsystem

Kategori

Status

Pågående

Varaktighet

2023-11-08

2026-10-31

Organisation

RISE Research Institutes of Sweden AB

Projektledare

Niklas Lindahl

Involverade aktörer

RISE Research Institutes of Sweden AB

Webbplats

Länkar
Medier
sladdar.png

UNICORN

bottom of page