top of page
Projektbeskrivning

NextGen syftar till att demonstrera ett nytt direktdrivet generatorkoncept, som utifrån Hagnesias innovativa PTF-teknologi möjliggör hög verkningsgrad och extremt högt vridmomentsdensitet. Detta gör teknologin särskilt intressant intressant för vindkraft, där generatorn har potential att (i) öka elproduktionen med 2-5 %, (ii) minska materialanvändningen med upp till 90 % och (iii) minska CO2 utsläppen per kWh med cirka 10 %. NextGen kommer att utforma, testa och validera PTF-generatorn, samt bedöma dess inverkan på vindturbinen. Projektmålen är att: 1. Utforma och utvärdera en 10 MW direktdriven generator för vindkraft. 2. Validera tekniken genom att testa en prototyp i relevant miljö, därmed höja TRL från 3 till 5. 3. Förstå den potentiella påverkan på systemnivå för olika typer av vindkraftverk, vilket bidrar till att påskynda tiden till marknaden. Genom detta bidrar projektet till utlysningens mål om att utveckla innovativa komponenter som säkerställer högre effektivitet

Sammanfattning

Projektnamn

NextGen

Program

Framtidens elsystem

Kategori

Status

Pågående

Varaktighet

2023-11-22

2026-11-01

Organisation

Hagnesia Wind AB

Projektledare

Liselotte Ulvgård

Involverade aktörer

Hagnesia Wind AB

Webbplats

Länkar
Medier
sladdar.png

NextGen

bottom of page