top of page
Projektbeskrivning

Project MORE föreslår skapandet av en ny robust metod med förbättrade verktyg för materialval och validering för att harmonisera testprocedurer som kan generera nästa generations material för offshore-enheter för förnybar energi, för att övervinna de nuvarande energi- och miljöutmaningarna. Detta kommer att uppnås genom att överväga tribokorrosion (nötning accelererad av korrosion) och multinedbrytning (tribokorrosion accelererad av utmattning) i ett fält som är starkt påverkat av dessa nedbrytningsmekanismer. Detta är en helt ny materialvalsmetod för sektorn för förnybar energi jämfört med den nuvarande ofullständiga konventionella materialvals- och valideringsprocessen (DNV Guidelines). Detta projekt kommer att göra det möjligt för offshore-sektorn för förnybar energi att nå sina milstolpar på ett mer motståndskraftigt och realistiskt sätt, vilket ger den en fördel gentemot sina nuvarande fossila bränslekonkurrenter som olje- och gassektorn.

Sammanfattning

Projektnamn

MORE Next Generation Marine Materials for Resilient Offshore Renewable Energy Devices

Program

Framtidens elsystem

Kategori

Status

Pågående

Varaktighet

2023-12-01

2026-12-01

Organisation

RISE Research Institutes of Sweden AB

Projektledare

Johan Lindén

Involverade aktörer

RISE Research Institutes of Sweden AB

Webbplats

Länkar
Medier
sladdar.png

MORE Next Generation Marine Materials for Resilient Offshore Renewable Energy Devices

bottom of page