top of page
Projektbeskrivning

Koncentrerade solvärmeanläggningar (CST) som en av solteknikerna spelar en viktig roll i utvecklingen av förnybar elproduktion och processvärme för omställningen av ren energi. Detta projekt syftar till att förbättra effektiviteten hos de paraboliska trågkollektorerna (PTC) som agerar på deras nuvarande optiska beteende med ett innovativt tillvägagångssätt, och introducerar en ny rörformig solfångar för att öka solabsorptionen samt minska reflektion och strålningsförluster, genom att främja rörbunt och kavitetskoncept. En sådan förbättring skulle säkerställa en kaskadeffekt som möjliggör lägre kostnader och minskat områdesavtryck för linjär CSP, och leder till minskade kapitalinvesteringar och påverkan, vilket underlättar installationen även i industrianläggningar.

Sammanfattning

Projektnamn

DETECTIVE - Utveckling av en ny linjär solfångar med rörbunthålrum för CSP-applikationer

Program

Framtidens elsystem

Kategori

Status

Pågående

Varaktighet

2023-12-01

2026-11-30

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Projektledare

Silvia Trevisan

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan

Webbplats

Länkar
Medier
sladdar.png

DETECTIVE - Utveckling av en ny linjär solfångar med rörbunthålrum för CSP-applikationer

bottom of page