top of page
Projektbeskrivning

Huvudsyftet med SEASNAKE+ är att skala upp och demonstrera (TRL6-7) den dynamiska mellanspänningskabeln (dMVC) med förbättrad livslängd genom; lätt att rengöra färg; in-line/in-situ färgappliceringskammare; användning av undervattens rengöringsrobot; nytt och skalbart skydds- och övervakningssystem. SEASNAKE+ dMVC kommer att valideras först i mindre skala i strandnära tillstånd på två olika platser (svenska västkusten och Medelhavet) och i full skala i verklig havsmiljö i Medelhavet. SEASNAKE+ mål och aktiviteter är baserade på lärdomar och proof-of-concept (TRL4) som genomfördes inom det tidigare SEASNAKE (OCEANERANET). SEASNAKE+ utökar dessa ansträngningar på europeisk nivå eftersom viktiga luckor och möjligheter har identifierats under projekten för att skala upp produktionen och integrera skyddssystemapplikationen i produktionen tillsammans med nya sofistikerade och innovativa sätt att mäta kablars rörelse (formkänsla) och fellägen i en integrerad fiberoptisk lösning

Sammanfattning

Projektnamn

SEASNAKE+ Industriell uppskalning av ytskydd och fiberoptikbaserad tillståndsövervakning för SEASNAKE MVC (Medium Voltage Cables)

Program

Framtidens elsystem

Kategori

Status

Pågående

Varaktighet

2023-12-15

2026-12-15

Organisation

RISE Research Institutes of Sweden AB

Projektledare

Konrad Tarka

Involverade aktörer

RISE Research Institutes of Sweden AB

Webbplats

Länkar
Medier
sladdar.png

SEASNAKE+ Industriell uppskalning av ytskydd och fiberoptikbaserad tillståndsövervakning för SEASNAKE MVC (Medium Voltage Cables)

bottom of page