top of page

BLOGG: 8 nya projekt i SamspEL

Strax före jul fick hela åtta utvecklingsprojekt som rör olika delar av framtidens elsystem klartecken att dra igång. Projekten finansieras av SamspEL - som samlar Energimyndighetens insatser på elsystemområdet. Vill du redan nu läsa mer om respektive projekt finns viss information på Energimyndighetens projektdatabas. Mer information om projekten kommer löpande att publiceras här på Framtidens elsystem.


Mätning, styrning, teknik och kontroll

  • Distribuerade fjärranslutna mätare för aktiv estimering av nätparametrar i realtid för digitala elkraftssystem är ett projekt av Chalmers Tekniska Högskola AB med Massimo Bongiorno som projektledare.

Produktions- och elnätsplanering

  • Prognostisering för styrning av lokalt batterilager är ett projekt av RISE Research Institutes of Sweden AB med Patrik Ollas som projektledare.

Flexibilitet, energilager och elfordon

  • Energilagringslösningar i nybyggda hyresfastigheten Trombonen är ett projekt av Karlstads universitet med Hampus Piehl som projektledare.

  • Integrerade batterilager, för att möjliggöra omställningen mot ett fossilfritt Sverige är ett projekt av Mälarenergi AB med Helena Olssén som projektledare.

  • Lokal energilagring eller traditionella nätförstärkningar? är ett projekt av Power Circle AB med Anna Wolf som projektledare.

  • Modulär batterilagringslösning är ett projekt av Comsys AB med Johan Olov Marcus Löfgren som projektledare.

  • Redox förmedlade flödesbatterier med billiga och miljövänliga material är ett projekt av Uppsala universitet med Reza Younesi som projektledare.

Lokala energisystem

  • Multifunktionellt lokalt energilager är ett projekt av AB Samarkand 2015 med Lisbeth Söderling som projektledare.

Batterilager är onekligen ett hett forskningsområde inom elsystem. Det ska bli spännande att följa utvecklingen på området när aktörer från både näringsliv, akademi och offentlig sektor samverkar i utvecklingsprojekt.


Vill du höra mer om forskningsbehov för ett förnybart elsystem till 2045 kan jag rekommendera diskussionen mellan KTH, Energimarknadsinspektionen, Vattenfall och Västragötalandsregionen från Framtidens elsystem.


Vid årsskiftet avslutades också ett stort antal projekt inom SamspEL. Slutrapporter, reportage och videopitchar från dessa finns på Power Circle Youtube och såklart på respektive projektsida här på Framtidens elsystem.

コメント


bottom of page