top of page

BLOGG: Fokus på effekt - verktygen som ökar flexibiliteten

Konferensen Framtidens elsystem – nyheter från forskning och bransch lockade fulla hus. Ta del av videoklipp från eftermiddagens fördjupningar i teknik och system – den här gången med innehåll av datacenter i Luleå, hur Uppsala kommun arbetar med effektfrågan och ett konkret projekt med elbilsladdning med styrning i Askersund. Alexandra Andersson, uppdragsledare Power Circle kommenterar i bloggen.


Först ut efter lunch var Kristina Starborg, utvecklingsledare för energifrågor i Uppsala kommun. Förutom att vara årets klimatstad 2018 med mål att bli kolsänka till 2050 så växer Uppsala otroligt mycket. Mer än 33 000 nya bostäder är planerade i ett helt nytt bostadsområde vilket naturligtvis skapar utmaning i form av kapacitetsbrist. Många smarta lösningar behövs såsom att kunna styra användarflexibilitet med mera. Susanne Karlsson, enhetschef Hållbar el på Energimyndigheten diskuterar med Kristina Starborg.Vill du veta mer om de lösningar som redan används för att få loss flexresurser i Uppsala kan du även ta del av SamspEL projektet VäxEL som också fått pris som världens smartaste elnät från ISGAN – International Smart Grid Action Network.


Datacenter är en annan verksamhet som i likhet med nya bostadsetableringar bidrar till kapacitetsbrist. Men kanske är datacenter också del av lösningen? De krav på leveranssäkerhet som datacenter ställer gör att många är utrustade med energilager. Skulle dessa lager i sin tur kunna användas för att bidra till lastutjämning i elsystemet? Jan-Olov Johansson från Luleå Tekniska Universitet är projektledare för ett pågående projekt som utreder hur datacenter kan integreras med mikronät. Även efter att det tekniska kommer på plats så kommer utmaningar med affärsmodeller. Ett spännande projekt med många samarbetspartners.För den som vill veta mer går det bra att göra studiebesök på den fullskaliga datacenter testmiljö som RISE har byggt upp i Luleå. Kanske sitter du som läser det här på ännu en lösning till framtidens elsystem.


Under timman presenterades ytterligare ett SamspEL projekt där batterilager spelar en central roll. Denna gång i Askersund där lagret har kombinerats med solelproduktion, elbilsladdning och styrning av energianvändningen i både offentliga och kommersiella lokaler. Fokus var att styra driften i ett lokalt system – där flexibilitet är en av flera viktiga resurser. Jan Kristoffersson från Sustainable innovation och Nils Norlander från ÅF Consult presenterade resultat från Batterilager för offentliga och kommersiella lokaler som de gemensamt har genomfört.Vill du veta mer om projektet kan du läsa nyskrivet reportage Batterilager för offentliga och kommersiella lokaler.


Under själva konferensdagen var jag på plats i den session som gick parallellt (blogg kommer inom kort). Tack vare webbsändning och klippen ovan kunde jag ta del av alla presentationer i efterhand. Smart när det inte går att vara på två platser samtidigt!

Missade du också delar av konferensen eller vill du tipsa någon kollega som inte var på plats? Alla klipp finns att ta del av på Power Circles Youtube.

/Alexandra Andersson, uppdragsledare Power Circle

Konferensen Framtidens elsystem - nyheter från forskning och bransch, arrangerades den 15 november 2018 av Power Circle på uppdrag av Energimyndigheten, tillsammans med Forum för smarta elnät.


Flera av projekten som presenterades under dagen är finansierade genom SamspEL som samlar Energimyndighetens insatser på elsystemområdet. Läs mer om SamspEL och det uppdrag som Power Circle har att stärka programmet.

Comments


bottom of page