top of page

BLOGG: Framtidens energilager - kraftfullt samspel mellan energibärare

Konferensen Framtidens elsystem – nyheter från forskning och bransch lockade fulla hus. Ta del av videoklipp från en session med fördjupning i Framtidens energilager - kraftfullt samspel mellan energibärare. Daniel Kulin, en av dagens moderatorer kommenterar i bloggen.


Magdalena Boork, forskare på RISE hade studerat lantbrukares drivkrafter för att öka sin egenanvändning av lokalt producerad solel. Dels visade hon att lantbrukarna gärna investerar, äger och driver sina lokala energisystem – men att batterier är en komponent där teknikrisken upplevs som hög, främst beträffande den tekniska livslängden.


Ett annat hopp för Sverige som industri och innvationsnation var Magnus Karlsteen från Chalmers som visade en prototyp av vad som by far borde vara världens mest energieffektiva kompressor.De avslutande presentationerna handlade om produkter som såg väldigt lovande ut. Martin Sjödin från Maria Strömmes grupp hos Uppsala universitet presenterade en prototyp av ett nytt cellulosabaserat batteri. Den polymera strukturen och den extremt goda tillgången på råvaror ger fördelar – men även om projektet demonstrerar prestandaökningar är det en bit kvar till kommersiellt genomslag. Kanske är det på sikt nästa steg efter Nilar och Northvolt i en svensk nyindustrialisering kopplad till batterier.Konferensen Framtidens elsystem - nyheter från forskning och bransch, arrangerades den 15 november 2018 av Power Circle på uppdrag av Energimyndigheten, tillsammans med Forum för smarta elnät.


Flera av projekten som presenterades under dagen är finansierade genom SamspEL som samlar Energimyndighetens insatser på elsystemområdet. Läs mer om SamspEL och det uppdrag som Power Circle har att stärka programmet.

Comments


bottom of page