top of page

BLOGG: Nätverkande och kunskapsdelning i fokus på SamspEL Arena i maj

Allt oftare lyfts att samarbete är kritiskt för att ta oss an de stora omställningarna som krävs för ett hållbart samhälle, och inte minst ett fungerande elsystem. På den tredje upplagan av SamspEL Arena som gick av stapeln den 20 maj låg nätverkande och kunskapsdelning i fokus – för att skapa grunden för just dessa samarbeten. Och kunskapsdelningen fortsätter här! För dig som inte kunde närvara, eller som vill lyssna igen, samlar vi här de projekt som presenterades.

Dagen började med en genomgång från Energimyndigheten om den pågående utlysningen inom de tre forskningsprogrammen El från solen, VindEl och SamspEL. Vilka är de specifika utmaningar som ansökande projekt väntas bidra till att möta? Och hur kommer stödet att fördelas mellan olika typer av projekt? Carolina Ahlqvist och Fredrik Brändström gick igenom och förklarade informationen om stödet som finns tillgänglig på Energimyndighetens hemsida. Utlysningen är öppen till 28 augusti.


Först ut att presentera sitt SamspEL-projekt var Comsys CEO Marcus Löfgren. Comsys produkter adresserar de elkvalitetsproblem som uppkommer med nya dynamiska produktionskällor och laster i nätet. I sitt projekt har de använt second-life batterier som lokala energilager för att bl a säkra elkvalitet och hantera topplast. Lyssna här på när Marcus förklarar!


Michelle Chong från KTH spann vidare på samma tema och pratade om de spänningsvariationer som kan uppkomma i lokalnät när privatpersoner blir kraftproducenter genom t.ex. solcellsinstallationer. Med hjälp av EMS (energy management systems) kan spänningen hållas inom säkerhetsmarginalerna, men när förutsättningarna i lokalnäten förändras måste mjukvaran i dessa system uppdateras. Vilka möjliga problem kan uppkomma vid uppdateringen och hur undviker vi detta? Michelles projekt undersöker detta:


Vad är den tekniska och den ekonomiska nyttan av ett lokalt energilager som kan leverera flera stödtjänster till nätet (elkvalitet, hantering av topplast, och frekvensreglering) jämfört med ett traditionellt UPS? Hur ska de kommersiella, legala och tekniska gränssnitten designas för att skapa förutsättningar för en sådan produkt på marknaden? Multigrids projekt består i en pilot som ämnar svara på dessa frågor och Mattias Ganslandt förklarar hur:


Efter lunch kickade vi igång med ett projekt som undersöker organisatoriska möjligheter och hinder i omställningen till ett förnyelsebart elsystem, snarare än tekniska. Projektledare Niklas Fernqvist från RISE valde att ställa en intressant men annorlunda fråga om vem på t.ex. stora kommersiella energibolag som får möjligheten att utveckla "dåliga affärsidéer" för forskningen och utvecklingens skull? Eller lite mer generellt ”vem gör vad och varför” för att driva energiomställningen? Kolla på klippet och få en inblick i svaret:


Carlo Fischione från KTH satte kontextet för sitt projekt genom att belysa de begränsningar som finns för datainsamling- och analys i smarta elnät idag, trots att vi lever i en tid med enorm utveckling inom machine learning och AI. Här ger Carlo exempel på konkreta problem som uppstår vid dataanalys från smarta mätare och möjliga metoder för att adressera dem:


Till sist visade vi en film där Lisbeth Söderling, projektledare High Voltage Valley, berättar om SamspELsprojektet som utvecklar en lokal backup-lösning baserad på vatten-, vind- och solel samt energilager, för ett scenario där hela Mellansverige drabbas av elavbrott under några veckor.


(Alla klippen finns även att se på Power Circles YouTube-kanal.)


Dagen fortsatte med workshops för att facilitera nya samarbeten mellan de medverkande projekten och deltagarna, och avslutades med en uppskattad rundvandring på Johanneberg Science Park med genomgång av deras FED-projekt (Fossil-free Energy Districts) som utvecklat en lokal marknadsplats för el, fjärrvärme och -kyla.


Nu ser vi fram emot en skön sommar och efter det en höst med nya SamspEL Arenor.


/Johanna Barr, uppdragsledare Power Circle

(Efterträder tidigare uppdragsledare Alexandra Andersson, fr o m 1 juni.)


SamspEL Arena arrangerades den 20 maj 2019 av Power Circle på uppdrag av Energimyndigheten.


Projekten som presenterades under dagen är finansierade genom SamspEL som samlar Energimyndighetens insatser på elsystemområdet. Läs mer om SamspEL och det uppdrag som Power Circle har att stärka programmet.

Comentarios


bottom of page