top of page

BLOGG: Potential och marknadsförutsättningar för ny teknik


Vi fortsätter bloggserien från Framtidens elsystem. Ta del av videoklipp från eftermiddagens fördjupning i potential och marknadsförutsättningar för nya tekniker i elsystemet. Daniel Kulin, en av dagens moderatorer kommenterar i bloggen.


Staffan Norrga från SciBreak presenterade arbetet med att utveckla och testa en nyutvecklad LVDC-brytare. Brytaren är innovativ både i sin konstruktion och genom att den är modulär. LVDC är tillsammans med HVDC viktiga tekniker för elöverföring och kan underlätta integrationen av förnybar kraft genom att möjliggöra geografisk flexibilitet - kraftöverföring över längre avstånd.


Läs mer om SamspEL projektet Högspända likströmsbrytare till låg kostnad.


Därefter presenterade Claes Sandels från Rise efterfrågeflexibilitetens potential i flerbostadshus med värmepump. Även om det finns tekniska utmaningar är incitamenten för de delaktiga aktörerna kanske den största tröskeln. Fastighetsägarna tycker inte att de ekonomiska incitamenten är starka nog idag – de värderas till under 300 kr per byggnad för reglermarknaden. De är även skeptiska till att lägga ut styrningen till annan aktör. Balansansvariga tycker inte den här typen av flexibilitet är tillräckligt intressant, den är för liten – även om straffavgifter och effektabonnemang uppskattas kunna minska med knappt 3000 kr.Läs mer om SamspEL projektet Nätflexibla värmepumpar.


Rakshith Sachitanand från Climeon visade resultat från en utredning av hur deras ORC-teknik kan användas för att göra el av värme. Climeon har tidigare profilerat sig som ny baslast och det är spännande att de har lösningar på flexibilitetsutmaningen som den förnybara kraftens variabilitet innebär.


Läs mer om Läs mer om SamspEL projektet Energilagring i hett vatten.


Magnus Åberg, Uppsala universitet avslutade med resultat från en sektorsövergripande studie. Utgångspunkten är att det förnybara elsystemet kommer att ge produktionstoppar då energin är i stort sett gratis. Värmepumpar i fjärrvärmenätet beskrivs som delvis outnyttjad tekniska förmåga till flexibilitet och den befintliga infrastrukturen kan då genom sin termiska massa indirekt användas för att lagra el i fjärrvärmenätet.Läs mer om SamspEL projektet Regional och lokal integration av el- och värmestyrning via energilager.


Konferensen Framtidens elsystem - nyheter från forskning och bransch, arrangerades den 15 november 2018 av Power Circle på uppdrag av Energimyndigheten, tillsammans med Forum för smarta elnät.


Flera av projekten som presenterades under dagen är finansierade genom SamspEL som samlar Energimyndighetens insatser på elsystemområdet. Läs mer om SamspEL och det uppdrag som Power Circle har att stärka programmet.

bottom of page