top of page

BLOGG: Släpp loss innovationskraften - hur då?


Innovation är viktigt för att möta utmaningarna i elsystemet. Men vad är receptet för att göra en verksamhet innovativ? Hur skapar vi förutsättningar för att nå de energipolitiska målen om vi frågar Energimyndighetens Generaldirektör Robert Andrén? Kom igång efter helgerna och ta del av klipp från den fortsatt aktuella konferensen Framtidens elsystem.


Allt som kan kopplas upp kommer att kopplas upp - allt kommer att bli ett stort system som drivs av elektricitet. Så inledde Energimyndighetens Generaldirektör konferensen Framtidens elsystem. Elektrifiering och digitalisering är en viktiga delar i att klara klimatutmaningen. Frågor som datasäkerhet, integritet och inte minst jämställdhet är viktiga frågor för att nå de klimatpolitiska målen om 100 % förnybart, Energieffektivisering och nettonollutsläpp.


Innovation diskuterades också i en lite längre paneldiskussion där ett energibolag, ett fastighetsbolag och en inkubator för start-ups inom energisektorn fick diskutera med varandra. Är innovationslab rätt väg att gå eller ska hela organisationskulturen förändras? Går det ens att innovera i befintliga strukturer? Lyssna på bra exempel från Helena Tillborg- Enhetschef Affärs- & verksamhetsutveckling, Kraftringen, Peter Karlsson – Innovationsledare, Akademiska hus och Sara Hamlin - Innovation Business Developer från E.Ons inkubator :agile Nordic.Samarbete är onekligen viktigt för innovation. Ett innovativt utvecklingsprojekt inom energibranschen involverar ofta många aktörer. Stora som små energibolag, teknikutvecklande start-ups, fastighetsbolag och andra framåtriktade organisationer samarbetar för att utforska nya möjligheter. Vilka fördelar finns med att samverka inom och utanför sin egen bransch? Vilka är framgångsfaktorerna när ett storbolag slår sig samman med en start-up? Vilka fallgropar kan man undvika när man tar ett utvecklingsprojekt till en kommersiell produkt? Lyssna på diskussioner mellan två start-ups Power2u och Ochno samt Sustainable innovation och fastighetsbolaget Wallenstam.Blir du nyfiken på de innovationer som nämns – ta del av respektive pitch. Alla representanter i panelen är nämligen involverade i ett utvecklingsprojekt inom SamspEL.


Shamil Mehdijev – projektledare Power2U och Innoenergy om SamspEL projektet Utveckling och validering av ny energiaktör och teknisk plattform för energitjänster.


Joachim Lindborg – Teknisk chef Sustainable innovation om SamspEL projektet Växlande effektreglering – VäxEL


Stefan Gabrielsson – grundare Chargestorm och Bo Strandberg – Miljöchef Wallenstam om SamspEL projektet Taking Charge – Ta laddningen.Olof Ermis – co-founder och vd Ochno om SamspEL projektet Cloud Socket (usb-c)


Många spännande utvecklingsprojekt – men med dagens lagstiftning så hamnar ibland de mest innovativa projekten i gråzon. Vad får man göra och inte göra enligt gällande reglering och lagstiftning på elområdet. Vem får äga och driva ett energilager och vilket ansvar ska en aggregator ha? Det är exempel på frågor som behöver besvaras för att nya och etablerade aktörer på bästa sätt ska kunna bidra till ett smartare och mer flexibelt elsystem. Marielle Lahti leder en arbetsgrupp med deltagare från energibranschen, myndigheter och näringslivet ska ta fram konkreta förslag på fördelningen av roller och ansvar.


Missade du också delar av konferensen eller vill du tipsa någon kollega som inte var på plats? Alla klipp finns att ta del av på Power Circles Youtube.


/Alexandra Andersson, uppdragsledare Power Circle


Konferensen Framtidens elsystem - nyheter från forskning och bransch, arrangerades den 15 november 2018 av Power Circle på uppdrag av Energimyndigheten, tillsammans med Forum för smarta elnät.


Flera av projekten som presenterades under dagen är finansierade genom SamspEL som samlar Energimyndighetens insatser på elsystemområdet. Läs mer om SamspEL och det uppdrag som Power Circle har att stärka programmet.

Comments


bottom of page