top of page

EVENT: SamspEL Arena #5 tillsammans med CoordiNet-forum

Välkommen till SamspEL Arena #5 som denna gång är ett heldagsseminarium tillsammans med CoordiNet-forum. Vi håller till på Hotel Birger Jarl i Stockholm den 5 december.


Nu i vinter ska CoordiNet starta upp innovativa flexibilitetsmarknader på flera platser i Sverige. I arbetet med att ta fram plattform, produkter, koordineringsschema m.m. har flera insikter kommit fram, som ger viktiga nycklar i arbetet med att frigöra mer flexibilitet och avhjälpa kapacitetsutmaningar. Därtill pågår flera projekt inom SamspEL och ERA-Net som arbetar med lösningar kopplat till flexibilitet och kapacitet. Därför vill Power Circle tillsammans med Energimyndigheten och den svenska delen av CoordiNet bjuda in till ett heldagsseminarium för att sprida ny kunskap och diskutera hur detta ska kunna omsättas i konkret handling.


Anmäl dig till seminariet här, senast 15 nov.


Plats: Hotel Birger Jarl, Tulegatan 8, Stockholm

Tid: 5 december, kl 9.30-17.00, med efterföljande mingel

Comentarios


bottom of page