top of page

FINANSIERING: Ny utlysning inom SamspEL

Ansök senast 9 juni


Energimyndigheten har nu uppe en ny utlysning inom SamspEL, denna gång med målsättningen att få in projekt kring två olika utmaningar:


Utmaning 1 – Integrerade el och transportsystem

Utmaning 2 – Omställning av elsystemet  


Utlysningen riktar sig till alla aktörer som kan bidra till utveckling inom utlysningens utmaningar vilket exempelvis inkluderar företag, branschorganisationer, offentlig sektor, akademi och institut.


Energimyndigheten planerar att fatta beslut om vilka projekt som beviljas stöd i november 2020. Projektet kan starta tidigast den 1:a december 2020.


Läs mer och hitta fullständig utlysningstext på Energimyndighetens hemsida

Comentários


bottom of page